แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต ปร.ด.คณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิตโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ได้รับความเอาใจใส่และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา *
Required
2. ได้รับข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษาต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา *
Required
3. มีการให้คำปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตที่เหมาะสมจนสามารถแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้สำเร็จ *
Required
4. มีการจัดเวลาหรือช่องทางในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ E-mail Website Facebook Line และอื่น ๆ *
Required
ตอนที่ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยภาควิชาคณิตศาสตร์
1. ได้รับความเอาใจใส่และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา *
Required
2. มีช่องทางให้นิสิตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ เช่น Webboard Website E-mail และอื่น ๆ *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms