Uppdragslista - FS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
3
UppdragMålnr (RM-år)AnsvarigMedhjälpareFöregående års ansvarigaStatusDeadlineKommentar (Avgränsningar, medskick, målgrupper, tankar etc.)
4
Utbildningar för nytillträdda distriktsstyrelserF1 (2016)Alexandra HjortswangErland Nylund, Emma Carlström, AG UtbildningMöte #4Hålla utbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal
5
Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal.E2 (2017)Alexandra HjortswangErland Nylund, Emma Carlström, AG UtbildningMöte #4
6
Arbeta för sätt att främja samarbeten mellan föreningar samt verksamhetsgrenarÖka samarbetet mellan Sveroks verksamhetsgrenar (Motion 2016)Jenna YeungEvelina PihlMöte #4
7
Förbättra och utveckla modellen för löpande kommunikation och stöd mellan distrikts- och förbundsstyrelse.H1 (2016)Erik LarssonEmma CarlströmAlbin Westermark, Cecilia HällstrandMöte #4
8
Förtydliga strukturen med verksamhetsgrenar så det blir tydligare med exakt vad det innebär att vara en verksamhetsgren inom Sverok.I1 (2016)Emma CarlströmEvelina PihlAlbin Westermark, Sam SchönbeckMöte #4
9
Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med detta.M1 (2016)Anna ErlandssonAlexandra HjortswangMöte #3Enkätsvaren behöver gås igenom ytterligare.
10
Ta fram konkreta åtgärder för breddning av den etniska mångfalden inom förbundet, med utgångspunkt i rapporten om etnisk mångfald från 2017.J1 (2017)Anna ErlandssonAlexandra HjortswangMöte #5
11
Förbundet ska ta fram uppförandekoder till minst två verksamhetsgrenar som nu saknar det.M2 (2016)Anna ErlandssonJenna YeungMöte #4Koden för cosplay är ute på remiss. Koden för kortspel är i startgroparna. Planen är att presentera cosplay-koden på NärCon
12
Skriv underlag angående valbarhet-Alexandra HjortswangAnna ErlandssonMöte #5Med anledning av uttalande 2015 och beslut under mötesordningen på RM 2017
13
Fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och avdelningarA3 (2017)Emma CarlströmAnna ErlandssonMöte #6
14
Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.A4 (2017)Emma CarlströmAnna ErlandssonMöte #6
15
Fortsätta vara en aktiv part inom Instans för svensk e-sport, för att vara med och förvalta och utveckla Svensk e-sports code of conduct.C1 (2017)Erik LarssonAnna ErlandssonMöte #6Löpande ansvar
16
Skapa fem nybörjarguider inom ramen för Stora Spelguiden från Sverok. Dessa guider ska rikta sig mot fem spelhobbygrenar och ska underlätta för personer att engagera sig i dessa.D1 (2017)Evelina Pihl-Möte #5Den ligger fortsatt på is
17
Undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden.E1 (2017)Alexandra HjortswangAnna ErlandssonMöte #5
18
Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden.E3 (2017)Alexandra HjortswangEmma CarlströmMöte #6
19
Påbörja arbetet med framtagandet av en digital handbok om vad spelkultur är samt hur vi främjar den.E4 (2017)Alexandra HjortswangEvelina PihlMöte #5
20
Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från förbundet och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och det nationella.F1 (2017)Anna Erlandsson-Möte #6
21
Undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan spelförbunden i Norden.I1 (2017)Anna ErlandssonEvelina Pihl, Erland NylundMöte #3
22
Ta fram en uppförandekod för minst en verksamhetsgren till.J2 (2017)Evelina PihlSimon Sang-WahlstedtMöte #5
23
Ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.J3 (2017)Myke RipaJenna YeungMöte #4
24
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att stödja föreningar i socioekonomiskt utsatta områdenJ6 (2017)Anna ErlandssonJenna Yeung, Simon Sang-WahlstedtMöte #6
25
Ta fram fler sätt för att stärka ungas representation på riksmötet.K1 (2017)Jenna YeungEvelina Pihl, Simon Sang-WahlstedtMöte #3
26
Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun.K2 (2017) Motion (2015) K3 (2016)Alexandra HjortswangSimon Sang-WahlstedtMöte #5
27
Förbundet ska arrangera Proud and Nerdy i Stockholm och Göteborg, i samarbete med distrikt och föreningar, under Europride.L1 (2017)Erland NylundEmma CarlströmMöte #5
28
Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem andra firanden i landet.L2 (2017)Erland NylundSimon Sang-WahlstedtMöte #4Planen över var vi ska representeras ska vara klar till möte #4
29
Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och distrikt, angående Proud and Nerdy.L3 (2017)Erland NylundEmma CarlströmMöte #4
30
Förbundet kallar till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 2018 för att koordinera inför årets Pride.L5 (2017)Erland NylundJenna YeungMöte #4Inväntar rapport
31
Utveckla arbetet med att samverka och stödja större projekt som initieras av föreningar och distrikt.M3 (2017)Evelina PihlErland Nylund, Emma CarlströmMöte #5
32
Ta fram riktlinjer för hur föreningar och distrikt kan bjudas in till att vara samverkande parter i större projekt som initieras av förbundet.M4 (2017)Evelina PihlErland Nylund, Emma CarlströmMöte #5
33
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk ohälsa.O7 (2017)Anna ErlandssonMyke RipaMöte #5
34
Sverok ska tillsammans med Svenska e-sportförbundet formulera ett samverkansavtal.C2 (2017)Erik LarssonAnna Erlandsson
35
36
37
38
39
40
41
42
Loading...
 
 
 
Uppdrag
Avslutade uppdrag 2018
Uppdrag kansliet
Klara uppdrag kansliet
Arbetsgrupper m.m.
Projekt
Avslutade projekt 2018
Löpande ansvar m.m.
Likabehandling
Avslutade uppdrag 2017
Avslutade projekt 2017
Likabehandling, avslutade uppdrag 2014-2016
2016 Avslutade uppdrag
2016 Avslutade projekt
2015 Avslutade uppdrag
2015 Avslutade projekt
2014 Avslutade uppdrag
2014 Avslutade projekt
2013 Avslutade uppdrag
2013 Avslutade projekt
2012 Avslutade uppdrag
2012 Avslutade projekt
2011 Avslutade uppdrag
2011 Avslutade projekt
Avslutade arbetsgrupper
Produktbacklogg
 
 
Main menu