แบบประเมินความพึงพอใจ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
เพศ
ช่วงอายุ
ประสบการณ์ด้านการสอน
1. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
2. สถานที่การอบรม
3. วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายทอดได้อย่างเข้าใจ
4. วิทยากรผู้ช่วยให้ความช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี
5. อาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ
6. บรรยาการศการอบรม
7. ระยะเวลาและความเหมาะสมของการอบรม
8. เนื้อหาความรู้สามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียน
9. ท่านคิดว่าท่านจะนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนอย่างไร
10 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. - Terms of Service - Additional Terms