Анкета - Еколошки отисак - Београдски регион

Ову анкету спроводе студенти III године факултета за примењену екологију Футура
Молимо Вас да одговорите на сва постављена питања.
Попуњавањем анкете доприносите истраживању коју реализују студенти у оквиру својих наставних обавеза.
Хвала на Вашем времену!

  A. ОПШТИ ПОДАЦИ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Б. УПИТНИК О НАЧИНУ ЖИВОТА И НАВИКАМА

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Захваљујемо се на Вашем времену! Резултати анкете биће објављени са сајту Факултета за примењену екологију Футура www.futura.edu.rs