Fond Mobility_2017_podzim_Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

****English text follows below.

****************************************************************************************************************************************************************************************
Pro přijetí Vaší žádosti o příspěvek z rektorátního Fondu mobility je nutné, abyste:

1. Vyplnili všechna pole tohoto formuláře a potvrdili odeslání
2. Vyplnili žádost o příspěvek z FM v elektronické aplikaci UK, do které je zároveň třeba nahrát všechny požadované dokumenty, jejich seznam naleznete přímo v aplikaci. Přístup do aplikace najdete zde: https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

Přihlášku ani přílohy není třeba tisknout a podepisovat ani osobně nosit na OZS. Podpis děkana na přihlášce zajistí OZS. Aplikace je otevřená do čtvrtka, 5. října 2017 do 23:59 hodin, poté již není možné zakládat nové žádosti ani provádět žádné změny.

****************************************************************************************************************************************************************************************

1. Please fill in all the fields below in order to apply for the Rector's Mobility Fund
2. Then fill in the Rector's Mobility Fund application in the electronic application, all the required documents must be uploaded to the application. Instructions of how to use the application can be found in the application. You can access the application here:
https://idpverso.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

The list of required documents can be found in the application.

There is no need to print and sign or personally bring the application or attachments. The signature of dean will be provided by the international office. The application is open until Thursday, 5th October 2017, 23:59, after this deadline it is no longer possible to create new applications or to make any changes.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question