გაზაფხულის მობილობა აგრარულ უნივერსიტეტში 2017

იმისათვის, რომ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღო და გაეცნო აგრარულ უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების შესაძლებელობებსა და პირობებს - შეავსე მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა. ჩვენ მუდმივად მოგაწვდით მობილობასთან დაკავშირებულ სიახლეებს.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question