ერთად გავაუმჯობესოთ გარემო

ერთად გავაუმჯობესოთ სასწავლო გარემო და ჩვენი კამპუსი.
გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ შენიშვნები ტექნიკურ და სხვა ხარვეზებზე.
ასევე წინადადებები, რომლებიც დაგვეხმარება გაუმჯობესდეს სასწავლო პროცესი და გარემო.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question