Αίτηση Συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης Cyprus College 2017

Θα πρέπει πρώτα να γίνει η πληρωμή και η παραγγελία της τηβέννου σας και μετά η συμπλήρωση της Aίτησης για Συμμετοχή στην Τελετή Αποφοίτησης 2017. Πληροφορίες αναγράφονται πιο κάτω.
Το Γραφείο Εγγραφών θα εξετάσει ότι τηρείτε τις προϋποθέσεις αποφοίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση θα ειδοποιηθείτε

  Τελική Ημερομηνία υποβολής αίτησεων: 13/7/2017. Οποιαδήποτε αίτηση πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνεται δεκτή.

  Cost/Κόστος:

  Ενοικίαση: €45 για Bachelor/Diploma Το ποσό των €15 θα σας επιστραφεί από την EuroJet όταν επιστρέψετε την στολή σας. Αγορά Το κόστος για την ενοικίαση/αγορά μπορεί να πληρωθεί με δυο τρόπους: 1) Πληρωμή στα γραφεία EuroJet Offices at 2 Yevgelis Str.,1512, Nicosia - Tel:22375050 2) Στο EuroJet website: www.gownhirecyprus.com
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question