แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ.2560
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน
แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 ตำแหน่งของท่าน
Your answer
1.5 แผนกที่ท่านสังกัด
Your answer
1.6 อีเมล์สำหรับรับข่าวสารการจัดอบรมจากคณะฯ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering at Sriracha. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms