แบบสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ.2560
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน
แบบสำรวจมีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 การศึกษา *
1.4 ตำแหน่งของท่าน *
Your answer
1.5 แผนกที่ท่านสังกัด *
Your answer
1.6 อีเมล์สำหรับรับข่าวสารการจัดอบรมจากคณะฯ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering at Sriracha. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms