แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกันทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อคุณภาพหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อที่ทางคณะฯจะนำไปประมวลและและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไป

แบบสำรวจนี้มี 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering, Burapha University. Report Abuse - Terms of Service