แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
แบบสำรวจนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 สำรวจสภาวะการมีงานทำ สภาพปัญหา
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสประจำตัวนิสิต
(เช่น 53XXXXXX)
Your answer
1.2 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(เช่น 09XXXXXXXX)
Your answer
1.3 Email Address ที่สามารถติดต่อได้
(เช่น adam@xmail.com)
Your answer
1.4 สำเร็จการศึกษาระดับใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering, Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms