Vietnam Digital Challenge 2014 Application

Đăng kí tham gia Vietnam Digital Challenge 2014

www.digitalchallenge.vn

Application fee: FREE! Participation fee: 200,000VND if selected. This fee is discounted from the regular price of $50-$100 for Startup Weekends worldwide and covers 7 meals (2 breakfasts, 2 lunches, 3 dinners)

Nộp hồ sơ: miễn phí! Phí tham dự: phí tham dự chương trình cho các bạn được chọn là 200,000VND. Phí này đã được ưu đãi từ giá $50-$100 của các chương trình Startup Weekend trên thế giới. Giá phí bao gồm toàn bộ 7 bữa ăn (2 bữa sáng, 2 bữa trưa và 3 bữa tối) trong thời gian tham gia chương trình.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question