แบบประเมินคู่มือเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเกริก
คำชี้แจง : ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มผู้ใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์
Required
การแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาคู่มือเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมกระบวนการ
กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
มีความเป็นปัจจุบัน ( Update ) ไม่ล้าสมัย
มีตัวอย่างประกอบ
เป็นประโยชน์ใช้งานได้จริง
เหมาะสมกับองค์กร และผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ประเด็นที่ควรแก้ไขปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KRIRK University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms