แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเกียวกับผู้ตอบ
เพศ
ด้านห้อง Lab และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศและสถานที่
ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมฯ
ปริมาณเครื่องพิมพ์, อุปกรณ์อื่นๆ เพียงพอ
ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of KRIRK University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms