สมัครเข้าร่วมโรงเรียนเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBC
1
No.TimestampTitlePrincipal NameSurnameTelephone No.Email AddressSchool NameProvinceNo. SESAOSchool TypeDo you attend a School AddressSchool No.School Fax Link School WebsiteCo's Title Co's NameCo's SurnameCo's No.Co's E-mail Open EIS yearNo. Of TeacherNo. of EIS ClassLevel
Kindergarten 1 No. of Class
Kindergarten 1 No. of Student
Kindergarten 2 No. of Class
Kindergarten 2 No. of Student
ต้องการเพิ่มระดับชั้น
Primary 1 No. of Class
Primary 1 No. of Student
Primary 2 No. of Class
Primary 2 No. of Student
Primary 3 No. of Class
Primary 3 No. of Student
Primary 4 No. of Class
Primary 4 No. of Student
Primary 5 No. of Class
Primary 5 No. of Student
Primary 6 No. of Class
Primary 6 No. of Student
ต้องการเพิ่มระดับชั้น
Secondary 1 No. of Class
Secondary 1 No. of Student
Secondary 2 No. of Class
Secondary 2 No. of Student
Secondary 3 No. of Class
Secondary 3 No. of Student
Secondary 4 No. of Class
Secondary 4 No. of Student
Secondary 5 No. of Class
Secondary 5 No. of Student
Secondary 6 No. of Class
Secondary 6 No. of Student
2
1/25/2015 20:02:31นายวิมาลทองยืนยง862289705
san-292929@hotmail.com
หนองสูงสามัคคีวิทยา
มุกดาหารสพม.22ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่ ตำบล หนองสูงเหนือ อำเภอ หนองสูง 49160
4263548742635112
https://plus.google.com/104487044898323699847/about?gl=th&hl=en
นายนันทฉัตรนันทศิริ887475733
nantachat123@gmail.com
255511 ระดับมัธยมศึกษา------------
3
1/25/2015 20:07:44นายนพดลเด่นดวง899323318krutao@hotmail.com
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นครปฐมสพม.9ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เลขที่ 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
02-4313614-5034-297664http://www.kjn.ac.th/นางสาวสุญาดาศิริบูรพงศา898119515suyada.siri@gmail.com253811 ระดับมัธยมศึกษา------------
4
1/25/2015 20:17:35นายบุญชิดจันทร์พรม--ชุมพวงศึกษานครราชสีมาสพม.31ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
1 หมู่ 15 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
044 477 223-
https://sites.google.com/a/cp.ac.th/web/
นายพรชัยคำสิงห์นอก887060154pornchai@cp.ac.th255711 ระดับมัธยมศึกษา------------
5
1/26/2015 13:29:13นายมนทิพย์
ทรงกิติพิศาล
897241216
Dr_MONTIP8@hotmail.com
วิเชียรมาตุตรังสพม.13ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
188 หมู่ 12 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
7557205975572061http://www.wch.ac.th/นางศิริวรรณปสันตา819682920
siriwanpa@hotmail.com
ปี 255552 ระดับมัธยมศึกษา270270270140140140
6
1/27/2015 9:55:23นายเรืองชัย ช่วยจันทร์894691459hnrbschool@gmail.com
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
ตรังสพม.13ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
329 หมู่ 2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
7529410675294224
http://www.intelresort.com/School_nf.php?J=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87&I=6772
นายชาตรี ศรีเมือง872761060
chatreeonline@gmail.com
255443 ระดับมัธยมศึกษา3773892662572833106
7
1/31/2015 14:41:13นายจาตุรงค์ อินทรรุ่ง812861768
jaturong1957@gmail.com
สิรินธรราชวิทยาลัยนครปฐมสพม.9ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
6/8 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
034-250948 0-3425-0949www.psc.ac.thนางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว867979390
qookratai@hotmail.com
2556103 ระดับมัธยมศึกษา5450-400-450-450-450-450
8
2/3/2015 9:17:58นายฐานวัฒน์
ธนาวรัฐพงศ์
085-6536356keenoo69@gmail.com
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
แพร่สพม.37ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
175 ม.4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
054-541604054-543479-นางสาวณัฐกานต์ภูมิคอนสาร085-7182113keenoo69@gmail.comปี 255564 ระดับมัธยมศึกษา130130-0130130-0
9
2/5/2015 10:27:14นายสินธ์ สิงห์ศรี813202269
sin84919@hotmail.com
วังกระแสวิทยาคมนครพนมสพม.22ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
844287150-
www.wungkrasaewit.ac.th
นางแก้วใจ ศรีสาวแห่980970190vvolumk@hotmail.comปี 255662 ระดับมัธยมศึกษา383283379460255254
10
2/9/2015 19:33:32นางรัชนี ลีลากนก085-7623032
bunditnoi45@gmail.com
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย
นครราชสีมาสพม.2ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราขสีมา 30190
044-492733--นางสาวศศิธรหมั่นกระโทก085-7623032
sasithon_puy@hotmail.com
ปี 255765 ระดับประถมศึกษา210220ไม่ต้องการ130130110-ยังไม่เปิดสอน---ยังไม่เปิดสอนระดับอนุบาล
11
2/10/2015 15:43:01นายประถมปิ่นพาน086-4406991
myphadung@hotmail.com
โรงเรียนผดุงปัญญาตากสพม.38ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
151 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
055-511135055-517829
http://www.phadung.ac.th/
นางกันณิกาวงศ์จันทรวิรัช087-3178815
myphadung@hotmail.com
ปี 2555201 ระดับมัธยมศึกษา122113123120118127
12
2/11/2015 15:59:52นายยงยุทธทิพรส091-0607223
khureerung@gmail.com
เชียงคานเลยสพม.19ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
48 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
091-0607223091-0607223-นายศักรินทร์ ขูรีรัง910607223
Khureerung@gmail.com
2558-1 ระดับมัธยมศึกษา140-0-0-0-0-0
13
2/12/2015 10:03:07นายนิวัติ
สุวรรณชัยรบ
042 779117nicelives@live.comพรรณาวุฒจารย์สกลนครสพม.23ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
430 หมู่ 2 ถ.พรรณานิคม-อากาศอำนวย ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 47130
042 779117042 779236http://www.pwj.ac.th/นายณรงค์คำสุขุม870483354nicelives@live.com255881 ระดับมัธยมศึกษา130130130130130130
14
2/12/2015 15:26:54นายอัมพร
อิสสรารักษ์
899360784
amporn.iss@gmail.com
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ระยองสพม.18ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
3866938338669637http://www.csw.ac.th/นายธีรพร เอื้อเฟื้อ815406410
nuring158@hotmail.com
ปี 255872 ระดับมัธยมศึกษา140----140----
15
2/19/2015 10:50:07นายสมนึกเอี่ยมใส810373842nuk.2502@gmail.comนาโบสถ์พิทยาคมตากสพม.38ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
255 ม.7 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
63000
5589510355895103www.nabotpit.comนายวรนิพิฐปาลา910285977
nipitscitech@gmail.com
2555-1 ระดับมัธยมศึกษา390398379360241350
16
2/20/2015 12:58:56นายใจ ยอดดำเนิน842366757
atitayatiwutanon@gmail.com
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
ตากสพม.38ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
192 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
055-891585055-891585-นางอาทิตยาติวุตานนท์894923112
atitayatiwutanon@gmail.com
ปี 255872 ระดับมัธยมศึกษา260260260240240240
17
2/25/2015 15:40:43นายจำโนทย์ปล้องอุดม819490932sukkhabot@skb.ac.thชลบุรี "สุขบท"ชลบุรีสพม.18ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
245 หมู่ 6 ตำบลบางทราย
อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
3828229438282294www.skb.ac.thนายอักษรมากพูน819491340
akson.ma@eisth.org ; akson.m@gmail.com
2550126 ระดับมัธยมศึกษา240240240140140140
18
3/11/2015 8:59:32
ว่าที่ร้อยเอก ดร.
อาจินต์จรูญผล814505764arjin@gmail.com
ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
ชลบุรีสพม.18ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
217 หมู่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3835045638350499
thungsukla@hotmail.com
นางสาวสุทธดาพรหมชมพู806281889
tonnam1819@gmail.com
ม.1-ม.6166 ระดับมัธยมศึกษา-251-220-23431653111395
19
3/11/2015 9:17:26
ว่าที่ร้อยเอก ดร.
อาจินต์จรูญผล814505764arjin@gmail.com
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์"
ชลบุรีสพม.18ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
217 หมู่ 11 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3835045638350499www.thungsukla.ac.thนางสาวสุทธดาพรหมชมพู806281889
tonnam1819@gmail.com
2012166 ระดับมัธยมศึกษา-251-220-23431653111395
20
4/1/2015 11:03:12นายYutasatKrngpat43272622
Chaj_khiloukom@hotmail.co.th
โรงเรียนบ้านไผ่ขอนแก่นสพม.25ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
โรงเรียนบ้านไผ่. ถนนเจนจบทิศ. อ.บ้านไผ่. จ.ขอนแก่น. 40110
4327262243272622-นายฉัชวาไขเหลาคำ872253846
Chaj_khiloukom@hotmail.co.th
2553206 ระดับมัธยมศึกษา130130130140140140
21
4/8/2015 15:26:07นายทนงชัยเจริญรัตน์812619432
krumooscout@gmail.com
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
นครพนมสพม.22ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
207 หมู่ 12 ตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
48160
4219971542199715-นางอุไรวรรณแสนมิตร810473212yaibigg@hotmail.comปี 255662 ระดับมัธยมศึกษา130-0-0130-0-0
22
12/2/2015 10:45:24
นางสาว
วิรวีขาวไชยมหา817256951
wirawee1@hotmail.com
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)
นครราชสีมาสพม.1ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
281-283 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-242309044-248426www.ymr.ac.thนางมณีรัตน์ชุ่มขุนทด827116079manee213@gmail.comปี 255633 ระดับประถมศึกษา430430430430430430ระดับมัธยมศึกษา330330330------
23
1/25/2016 16:19:08นายโกวิทกรีทวี817055280
thayangwit112@gmail.com
ท่ายางวิทยาเพชรบุรีสพม.10ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
หมู่ที่ 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
3246111232461113
http://www.thayangwit.ac.th
นายสราวุธ ทนยิ้ม861745730stonyim@hotmail.com2559101 ระดับมัธยมศึกษา130130130130130130
24
12/26/2016 10:08:03นายวินัยกรานมูล817886577kwinai2010@gmail.comสอาดเผดิมวิทยาชุมพรสพม.11ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
7751101477511995www.saard.ac.thนางสาวเบญจมาศคงตระกูล892903797krujayjay@gmail.com2559201 ระดับมัธยมศึกษา280280280-0-0-0
25
12/29/2016 11:22:07นางนางนภาพรแสงนิล082-891-9200anti2515@gmail.comท่าวังผาพิทยาคมน่านสพม.37ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
135 หมู่ 3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
054-799115-6054-755503www.tp.ac.thนายกันตพงษ์ หมั่นดี081-841-5642
kantapongmu.ec3@eisth.org
255541 ระดับมัธยมศึกษา240-0-0240-0-0
26
1/5/2017 11:12:46นายวุฒิชัยวันทมาตย์23880030Chaiwut.cp@eisth.orgสตรีสมุทรปราการสมุทรปราการสพม.6ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
489 ถนนสุขุมวิท
ต.ปากน้ำ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10270
23880030023880030#104Www.streesp.ac.thนายไชยวุฒิ พิยะ851605856Chaiwut.cp@eisth.org--1 ระดับมัธยมศึกษา-40-40-40-40-40-40
27
1/5/2017 11:26:54นายสุรพลมีหนองหว้า081-117-6749
surapolmee@gmail.com
ปลาปากวิทยานครพนมสพม.22ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
125 ม.2
ร.ร.ปลาปากวิทยา
อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
48160
042-58908942589252www.plapakwit.ac.thนางสาวมิรันตีโทผาวงษ์807759083miruntee.mt@eisth.org2553125 ระดับมัธยมศึกษา131122128120120-ไม่มี
28
1/5/2017 11:27:20นายประยูรยวนยี42471051
mkmakawan31@gmail.com
ชุมพลโพนพิสัยหนองคายสพม.21ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
240 หมู่2
ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
43120
4247105142471050-นางมาฆวรรณคำพูล892775531
mkmakawan31@gmail.com
ปี255972 ระดับมัธยมศึกษา2100150150290145145
29
1/5/2017 11:32:53นางประยูรยวนยี42471051
tientip1968@gmail.com
ชุมพลโพนพิสัยหนองคายสพม.21ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
240
หมู่2
ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
43120
4247105142471050-นางปาริฉัตรเทียนทิพย์918672857
tienthip1968@gmail.com
ปี255972 ระดับมัธยมศึกษา2100150150290145145
30
1/5/2017 11:49:37นายเกษมทองปัญจา810961171kasem.tho@gmail.com
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุนกัลยา
สงขลาสพม.16ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
2/1ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
7425327274258346www.yorsor.ac.thนายอภิชาติแก้วมาก835322273 apichat@yorsor.ac.th2559122 ระดับมัธยมศึกษา290----2-----
31
1/6/2017 8:46:05
นางสาว
สุภัคพร
นิธิพัฒนกาญจน์
862091293Supakpornni@eisth.orgวัดนมโฑชัยนาทสพม.5ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรียนวัดนมโฑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
862091293862091293-นางสาวสุภัคพรนิธิพัฒนกาญจน์862091293Supakpornni@eisth.org255911 ระดับประถมศึกษา120120310110110110ไม่ต้องการ
32
2/23/2017 13:27:05นางสกุลพรหศิภาพร038-211658
Klongmuesai2010@hotmail.com
บ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
ชลบุรีสพม.1ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
038-211658038-211658-นายทนงศักดิ์ กุลเสนชัย082-7155116
tanongsak.kulsenchai@gmail.com
2560106 ระดับประถมศึกษา260256253259145254ระดับมัธยมศึกษา140140130------
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu