สมัครสมาชิกรายบุคคล (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
No.TimestampTitleNameSurnameSubjectSchool NameSchool AddressNo. SESAOSchool Region
Telephone Number
Your PositionEmail Address
2
7711/25/2015 18:01:03นายวิมาลทองยืนยงหนองสูงสมัคคีวิทยาNong Sung District Mukdahan, Thailandสพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
899443459
ผู้อำนวยการโรงเรียน
wimarntongyu@eisth.org
3
1/25/2015 18:02:27นายเลียงผางพันธ์คำชะอีวิทยาคาร Khamcha-i District, Mukdahanสพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
894169815
ผู้อำนวยการโรงเรียน
leangph@eisth.org
4
1/25/2015 18:03:28นางชูศิลป์นาราหนองแวงคณิตศาสตร์ชุมพวงศึกษา Chum Phuang District, Nakhon Ratchasimaสพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
970158144ครูchusilpna.ec3@eisth.org
5
7501/26/2015 16:16:17นางกุลธิดา
สกุลแก้วพิทักษ์
คณิตศาสตร์ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายสพม.36ภาคเหนือ898382987ครูkullathida.ks@eisth.org
6
1/27/2015 9:58:56นายนายชาตรีศรีเมืองคอมพิวเตอร์โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง329 หมู่ 2 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรังสพม.13ภาคใต้872761060ครูchatreeonline@gmail.com
7
7861/27/2015 16:09:38นางสาวณัฐนันท์สรวงสมบูรณ์คณิตศาสตร์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
168 หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สพม.6ภาคตะวันออก08-9780-4775ครูnatthanunsr.ec1@eisth.org
8
1/27/2015 16:18:43นายเศรษฐวิทย์
บารเมษฐ์ฤทธิกร
คอมพิวเตอร์ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
168 หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
สพม.6ภาคตะวันออก845254866ครูnathasetha@hotmail.com
9
1/28/2015 13:53:19นางสาวรัตนาสายวงศ์คณิตศาสตร์โรงเรียนปัว266 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120สพม.37ภาคเหนือ850071204ครูsaiwong.r@hotmail.com
10
1/28/2015 15:17:53นางสาวsudtawanchaiwutคณิตศาสตร์ปัว266 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120สพม.37ภาคเหนือ894291552ครูt.sudtawan@gmail.com
11
1/29/2015 10:46:11นางพรรลิณีขวานเพชรคณิตศาสตร์โรงเรียนเวียงเทพวิทยา169 หมู่ 2 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120สพม.37ภาคเหนือ918549113ครูkrujoopzjan@gmail.com
12
1/29/2015 10:50:10นายทวีศักดิ์เหล็กกล้าคณิตศาสตร์โรงเรียนเวียงเทพวิทยา169 หมู่2 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 54120สพม.37ภาคเหนือ869104716ครูberm2007@gmail.com
13
1/30/2015 12:57:29นางภัทราภรณ์เลขะวิพัฒน์คณิตศาสตร์ปัว266 หมู่ 11 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ814735359ครูkai.lp.25@hotmail.com
14
1/30/2015 12:59:31นายศราวุฒิสุริยะพรหมคณิตศาสตร์ปัว266 หมู่ 11 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ828932723ครูseph8253@gmail.com
15
1/30/2015 13:01:20นายสุทธิพงษ์สอนธรรมคณิตศาสตร์ปัว266 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ847395190ครูCsd.pong@hotmail.com
16
1/31/2015 14:32:26นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้วคอมพิวเตอร์สิรินธรราชวิทยาลัย6/8 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐมสพม.9ภาคตะวันตก867979390ครูqookratai@hotmail.com
17
2/2/2015 10:27:47นางอมรรัตน์
นิกรวงศ์สิริ
คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ084-4828277ครูamonratp@hotmail.com
18
2/2/2015 10:31:25นางเยาวลักษณ์
สุวรรณตระการ
คณิตศาสตร์
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ095-6874424ครู
yao_watan9@windowslive.com
19
2/2/2015 11:00:21นางสาวทิพากรแก้วอินทร์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
179 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ089-8526884ครูkrubeecom.nan@gmail.com
20
2/3/2015 9:10:20นางสาวณัฐกานต์ภูมิคอนสารคณิตศาสตร์สูงเม่นชนูปถัมภ์175 ม.4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130สพม.37ภาคเหนือ085-7182113ครูkeenoo69@gmail.com
21
2/3/2015 10:58:11นางนงนุชนิลคงคณิตศาสตร์ปัว266 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ869242612ครูnuch_boo@hotmail.com
22
2/3/2015 11:02:32นาง
นางนงลักษณ์
วิลาสคอมพิวเตอร์ปัว266 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ895597785ครูnonglukvilat@hotmail.com
23
2/3/2015 16:38:42นายมานพตันติกตัญญุวิทยาศาสตร์ทุ่งช้าง69 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ988126481ครูke.nop@hotmail.com
24
2/5/2015 10:37:24นางสาวปณิดา ขัดสงครามเวียงเจดีย์วิทยา450 ม.4 ถ.พหลโยธิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110สพม.35ภาคเหนือ840434782ครูnunu_tungae@hotmail.com
25
2/6/2015 11:46:26นายเชิดปันแปงวิทยาศาสตร์ปัว266 หมู่8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ817844717ครูp_cherd@hotmail.com
26
2/6/2015 11:50:12นายอภิรักษ์เมฆแสนวิทยาศาสตร์ปัว266 หมู่8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่านสพม.37ภาคเหนือ857143878ครูkruapiratpua@gmail.com
27
7842/11/2015 11:51:20นางลักษมีม่วงคลาวิทยาศาสตร์วาปีปทุมต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สพม.26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
981764437ครูlmk505@gmail.com
28
2/11/2015 14:54:46นายศักรินทร์ ชูรีรังคณิตศาสตร์เชียงคาน48 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสพม.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
910607223ครูkhureerung@gmail.com
29
2/11/2015 14:56:34นางกชพรมณีพงษ์คอมพิวเตอร์เชียงคาน48 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสพม.20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
081-9646519ครูphornla@hotmail.com
30
2/11/2015 14:58:18นายมนตรีผ่านสุขสังคมศึกษาเชียงคาน48 หมู่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสพม.20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
089-9441831ครู
montree.pansuk@yahoo.co.th
31
8682/12/2015 15:43:19นายวุฒิชัยยาวิไชยสังคมศึกษาโรงเรียนเชียงคำคำวิทยาคม218/2 หมู่ 8 ต.หย่าว อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ089-9520296ครู
wuttichai@chiangkham.ac.th
32
2/16/2015 14:31:06นางสาวสุภาวดีวัฒนศิริ-โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม-สพม.18ภาคตะวันออก-ครู-
33
8692/17/2015 15:30:45นายเกียรติชัยธรรมโชติภาษาอังกฤษเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ817842148ครู
kiattichai@chiangkham.ac.th
34
8702/17/2015 15:32:02นายพิเชษฐ์สมฤทธิ์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ899990651
ผู้อำนวยการโรงเรียน
pichet@chiangkham.ac.th
35
8712/17/2015 15:33:10นายพิทักษ์ศรชัยเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ871938085
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
pitak@chiangkham.ac.th
36
8712/17/2015 15:36:31นายทรงพลทรงจำเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ895603974
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
songphon@chiangkham.ac.th
37
8732/17/2015 15:37:38นายสุรเชษฐ์สร้อยสวิงเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ871847193
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
surachase@chiangkham.ac.th
38
8742/17/2015 15:39:00นายจักรกริชอนุวงศ์สังคมศึกษาเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ869143781ครูjakkrit@chiangkham.ac.th
39
8752/17/2015 15:40:20นาย
เกรียงศักดิ์
ยอดสารเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ842223950
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
kriangsak@chiangkham.ac.th
40
8752/17/2015 15:41:19นางรุ่งทิพย์ขันธวงค์คอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4สพม.36ภาคเหนือ810224300ครูrungtip@chiangkham.ac.th
41
8772/17/2015 15:42:21นายวรัทหมั่นการคอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ918597960ครูwarat@chiangkham.ac.th
42
8782/17/2015 15:50:18นางศิริขวัญ
วงศ์ชุมพันธ์
คอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ932454645ครูkrudui@chiangkham.ac.th
43
8792/17/2015 15:51:35นาย
ภัคชัยธนินท์
พันธ์ดีคอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ954466482ครูparin@chiangkham.ac.th
44
8802/17/2015 15:53:05นายจิรภัทรตาบังคอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ869907862ครูjiraphat@chiangkham.ac.th
45
8812/17/2015 15:54:11นายสาธิตกลางหมู่เกษตรเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ903162452ครูsatit@chiangkham.ac.th
46
8822/17/2015 15:55:10นางสาว
ศลักษมณ์คุณ
แสนเมืองใจคอมพิวเตอร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ807924515ครู
salakkhun@chiangkham.ac.th
47
8832/17/2015 15:56:15นางเกษรสิงห์โตนาทสังคมศึกษาเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ861937574ครูkesorn@chiangkham.ac.th
48
8842/17/2015 15:59:10นางกุลวดี
ตาจันทร์อินทร์
สังคมศึกษาเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ866572837ครู
kunwadee@chiangkham.ac.th
49
8852/17/2015 16:00:10นางยุพินลครแก้ววิทยาศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ892636410ครูyuphin@chiangkham.ac.th
50
8862/17/2015 16:01:33นางพชร
โหจินดารัตน์
วิทยาศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ810350666ครู
phachara@chiangkham.ac.th
51
8872/17/2015 16:02:39นางขวัญกมลจางวิริยะวิทยาศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ812875202ครู
khwankamon@chiangkham.ac.th
52
8882/17/2015 16:03:36นางเบญจมาศสุวรรณวิทยาศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ866592465ครู
benchamas@chiangkham.ac.th
53
8892/17/2015 16:04:33นายสุรกิจปัสตันวิทยาศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ805018241ครูsurakit@chiangkham.ac.th
54
8902/17/2015 16:05:41นายประการวงศ์ใหญ่คณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ827580981ครูprakarn@chiangkham.ac.th
55
8912/17/2015 16:09:43นางดารานุชปัสตันคณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ891344958ครูdaranud@chiangkham.ac.th
56
8922/17/2015 16:43:26นายอดิศักดิ์กองมะเริงคณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ979514291ครูadisak@chiangkham.ac.th
57
8932/17/2015 16:44:34นางปิยวรรณจันทร์วังคณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ816721559ครูpiyawan@chiangkham.ac.th
58
8942/17/2015 16:45:45นางมณีรัตน์ศรีจันทร์คณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ871747636ครู
maneerat@chiangkham.ac.th
59
8952/17/2015 16:48:04นางสาวสุอัญชัญชัยชนะคณิตศาสตร์เชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ931934152ครู
su-anchan@chiangkham.ac.th
60
8962/17/2015 16:49:21นางสาวกุสุมาศรีจันทร์ภาษาไทยเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ834794703ครูkusuma@chiangkham.ac.th
61
8972/17/2015 16:51:18นางอัมพิกาไกรอ่ำภาษาไทยเชียงคำวิทยาคม4 ม.8 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110สพม.36ภาคเหนือ895581121ครูampika@chiangkham.ac.th
62
2/22/2015 18:37:08นางสาวธารทิพย์พลสิทธิ์คณิตศาสตร์สุรธรรมพิทักษ์
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
837241112ครูtanthip009@gmail.com
63
2/22/2015 18:39:32นายสัญญาวุฒิสารวิทยาศาสตร์บรบือ
โรงเรียนบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
สพม.26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
897093801ครูจคตึจต-คจๅ
64
2/22/2015 19:07:45ดร.จันทร์ติยะวงศ์คณิตศาสตร์Sura Nari Witthaya
248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
818735619ครูJtiyawong@gmail.com
65
3/16/2015 13:40:14นางสาวปณิตาแก้วกระจ่างคอมพิวเตอร์บึงพะไล64 หมู่ 4 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
885813233ครูpanitaka.ec3@eisth.org
66
3/16/2015 15:42:40นางธัญสุตาณ ลำปางคอมพิวเตอร์Sobprabpittayakom SchoolPhahonyotin Road, Sobprab district Lampang 52170สพม.35ภาคเหนือ086-5865863ครูthunsuta.na@eisth.org
67
4/4/2015 10:36:45นายสุทธิ
พิริยะธนาพงศ์
วิทยาศาสตร์มูลนิะิวัดศรีอุบลรัตนาราม153 ถ.ศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000สพม.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
899452524ครูsutpiri@hotmail.com
68
5/21/2015 17:24:58นางMalineeKlangprapan คำชะอีวิทยาคาร167/1ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหารสพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
872361796
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Malinee2002@hotmail.com
69
5/21/2015 22:27:49นางสาววราลักษณ์เต็มขันท์คณิตศาสตร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา108/1 หมู่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยองสพม.18ภาคตะวันออก841119471ครูwara@windowslive.com
70
5/25/2015 17:47:05นางภัทฐิกาพัฒนเจษฎาคณิตศาสตร์ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง เชียงราย 57000สพม.36ภาคเหนือ954512292ครูpatthika@damrong.ac.th
71
6/12/2015 9:10:31นายณรงค์เถาว์เกตุคอมพิวเตอร์บ้านหลวงวิทยา104 หมู่ 2 ต.บ้านหลวงวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐมสพม.9ภาคตะวันออก863371558ครูkroojui.com@gmail.com
72
7/25/2015 2:24:22นางสาวน.ส.ดวงพร
ธีระโรจนพงษ์
บัญชีวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน126 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140สพม.1ภาคตะวันตก086 571 1958ครูduangporn.th@iveb.ac.th
73
8/23/2015 21:13:49นางสาวWattanaKuntavasบ้านโคกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ต บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
สพม.39ภาคเหนือ869295354
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
krujack_wattana@hotmail.com
74
8/25/2015 12:21:21
ว่าที่ ร.ต.
สำเริง
จันทร์กระจ่าง
หนองสูงสามัคคีวิทยาอ.หนองสูง จ.มุกดาหารสพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
862289705
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
san29012502@gmail.com
75
9/8/2015 18:02:06นายSurasitSamaisutคอมพิวเตอร์The Click91/252 ถนนสุวินทวงศ์สพม.1ภาคตะวันออก+66846509999aibrightt@gmail.com
76
11/2/2015 13:51:18นายSarawutTonyimท่ายางวิทยาหมู่ 3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130สพม.10ภาคตะวันตก861745730
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
stonyim@hotmail.com
77
11/3/2015 23:09:33นางSUPALUK
CHIRATHANARAT
วิทยาศาสตร์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ799 ม.6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการสพม.6ภาคตะวันออก867013000
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
SUPALUK.CHI@GMAIL.COM
78
11/18/2015 10:49:16นางสุภาวดีขันคำการงานอาชีพจอมพระประชาสรรค์195 ม.6สพม.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
995366115ครู
supawadee1410@hotmail.com
79
11/18/2015 10:51:34นางสุภาวดีขันคำการงานอาชีพจอมพระประชาสรรค์195 ม.6สพม.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
995366115ครู
supawadee1410@hotmai.com
80
11/29/2015 1:36:01นายธนิษฐ์
มั่นประสิทธิ์
ภาษาอังกฤษวังพิกุลวิทยศึกษาหมู่ 11 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกสพม.39ภาคเหนือ876711967ครูcoolcpman@gmail.com
81
1/5/2016 13:26:11นายเกริกชัย มาสมคอมพิวเตอร์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สพม.4ภาคตะวันออก945579283ครูkrukerkchai@gmail.com
82
3/17/2016 10:10:57นายอักษรหัดระสาวิทยาศาสตร์นาวาราชกิชพิทยานุสรณ์ม.1 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหารสพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
878569296ครูa.hadrasa@gmail.com
83
3/17/2016 10:41:39นางสาวบุญญาภรณ์พรพรหมคณิตศาสตร์นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000สพม.22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
934922198ครูdeckdeena-_-@hotmail.com
84
3/22/2016 14:59:58นายsurachaiPhioluengวิทยาศาสตร์Muangkrabi schoolMungkrabi Krabiสพม.11ภาคใต้950392998ครูkrupol555@gmail.com
85
5/28/2016 9:41:49นางปุณยวีร์เพ็งแสงสมภาษาไทยกศน.เขตคลองสาน
162/4-8 ถ.พญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สพม.19ภาคตะวันออก846957144ครู
punyaweekob875@gmail.com
86
12/21/2016 12:42:08นางสาวทิวาพรคนหาญวิทยาศาสตร์สุนทรภู่พิทยา167 หมู่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190สพม.18ภาคตะวันออก091-5869189ครู
tiwaporn.ko@sunthonphu.ac.th
87
12/23/2016 16:31:30นายวุฒิชัยวันทมาตสตรีสมุทรปราการ489 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการสพม.6ภาคตะวันออก815134889
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Wantamart @gmail.com
88
70212/26/2016 9:49:51นางสาวเบญจมาศ คงตระกูลคณิตศาสตร์สอาดเผดิมวิทยา196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000สพม.11ภาคใต้892903797ครูbenjamasko@eisth.org
89
12/26/2016 9:54:50นางอรพินท์มุจลินทร์ภาษาไทยสอาดเผดิมวิทยา196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000สพม.11ภาคใต้878982721
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
orapin16041961@gmail.com
90
67812/26/2016 12:57:08นางทิพพาแก้วหนองแสงคณิตศาสตร์พิมายวิทยา397 หมู่ที่14 ต.ในเมือง อ.พิมาย. จ.นครราชสีมาสพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
896288217ครูtippa2k@gmail.com
91
67912/26/2016 13:14:21นางปาริยาพงษ์นิยะกูลคณิตศาสตร์พิมายวิทยา397 หมู14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
850239798ครู
priya4950800522@hotmail.com
92
68012/26/2016 13:24:24นายปองวิชญ์ศรีพิริยกุลภาษาอังกฤษพิมายวิทยา
397 หมู่14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
850255253ครู
tidekrub-haha@hotmail.com
93
12/26/2016 13:51:02นางสาวพเยาว์แก้วตาคณิตศาสตร์กันทรลักษ์วิทยา
443 หมู่ 5 ถ. ดำรงสถืต ต.น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
สพม.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
089-9898-140ครูpayao.pk@eisth.org
94
68112/26/2016 21:43:54นายเอกชัยบุญทิสาคณิตศาสตร์พิมายวิทยา
397หมู่14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
801978963ครู
akkachai boontisa@gmail.com
95
68212/26/2016 21:47:47นายไพรวัลย์คำหาญพลวิทยาศาสตร์พิมายวิทยา
397 หมู่14ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
804117576ครูkruclub@live.com
96
68312/26/2016 21:53:07นางวิลาวรรณ์พัฒนกุลวิทยาศาสตร์พิมายวิทยา
397 หมู่14. ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
804117576ครูVilawon_vi@hotmail.com
97
68412/26/2016 21:57:31นางสาวพิราวรรณ
พิมพ์สูงเนิน
วิทยาศาสตร์พิมายวิทยา397หมู่14ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาสพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
890537630ครู
pang_nomcok@hotmail.com
98
12/27/2016 9:24:25นางพนิดาแก้วมาลาวิทยาศาสตร์เทิงวิทยาคม278 ม.1ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160สพม.36ภาคเหนือ879917915ครูpanidaka.ec3@eisth.org
99
68612/27/2016 11:25:58นางสาวพัชรนันท์
กุลวรพิสิษฐ์
คอมพิวเตอร์โรงเรียนพิมายวิทยา397 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมาสพม.31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
817898683ครูtammykul2244gmail.com
100
12/27/2016 17:22:22นายPongChongchitภาษาอังกฤษNongsang KG & Primary School
300 New Zealand Road; Nongsang Sub-dist., Wapipatum Dist., Mahasarakham Prov.,44120, Thailand
สพม.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
865678210
Chief Education Advisor
aiyataidekrao@gmail.com
Loading...
Main menu