Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi (EKKAV) lektorite aruandevorm
Austatud eesti keele ja kultuuri lektor! Soovime, et jagaksite oma mõtteid möödunud õppeaasta kohta. Kui vormi täites tekib küsimusi, palun kirjutage EKKAV programmi koordineerijale aadressil annely.tank@archimedes.ee.
1. Kõrgkooli nimi *
Your answer
2. Osakonna nimi
Your answer
3. Kõrgkooli aadress
Your answer
4. Eesti lektor / õppejõud *
Your answer
5. Teie kontaktandmed (telefon, e-post, aadress välisriigis)
Your answer
6. Kas soovite, et Teie e-posti aadress lisatakse EKKAV infolisti? Infolisti postitatakse EKKAVi toetuste ja tööpakkumiste infot ning vahendatakse EKKAVi tegevustega haakuvate organisatsioonide infot.
7. Kõrgkooli veebiaadress
Your answer
8. Mis tasemel saab õppida eesti keelt Teie kõrgkoolis?
Your answer
9. Mis mahus on võimalik õppida eesti keelt ja kultuuri?
Your answer
10. Kas kõrgkoolis pakutakse üleülikoolilisi loenguid, kus käsitletakse kas üksnes või muude teemade hulgas Eesti teemasid? Kas korraldate ise üleülikoolilist kursust? Kui palju oli/on osalejaid?
Your answer
11. Mitut rühma Te õpetasite? Kui palju oli igas rühmas õppureid? Kas õppurite arv muutus õppeaasta jooksul?
Your answer
12. Mis tasemel rühma(sid) Te õpetasite?
Your answer
13. Palun nimetage ainekursused, mida aasta jooksul läbi viisite.
Your answer
14. Eeldatav eesti keelt ja kultuuri õppivate üliõpilaste arv järgmiseks õppeaastaks
Your answer
15. Millistel erialadel üliõpilased õpivad?
Your answer
16. Mitu eesti keelt õppivat üliõpilast on Eesti juurtega?
Your answer
17. Kuidas edasijõudnud üliõpilased on rakendanud või kavatsevad kasutada eesti keele oskust / Eesti tundmist?
Your answer
18. Milliseid materjale Te õpetamiseks kasutate? Milliseid materjale oleks juurde vaja?
Your answer
19. Kas olete rakendanud eesti keele e-materjale või e-kursuseid? Millised on e-materjalidega seotud kitsaskohad ja nende head küljed?
Your answer
20. Missugune on eesti keele positsioon ülikoolis ning millised on võimalused selle tugevdamiseks? Kuidas hindate oma võimalusi ja panust õppekava-arendusel?
Your answer
21. Kuidas suurendada üliõpilaste huvi eesti keele ja Eesti vastu (Eestit tutvustavad loengud, üritused, materjalid jne)?
Your answer
22. Mis teeb õppetöö läbiviimisel rõõmu?
Your answer
23. Mida saaksite (või saaks kõrgkool) õppe korraldamisel paremini teha?
Your answer
24. Mida saaks Eesti Teie kõrgkoolis toimuvat õpet toetades paremini teha?
Your answer
25. Kuidas sujus koostöö saatkonna ja kohalike Eestiga seotud organisatsioonidega (instituudid, uurimisasutused, seltsid jne)?
Your answer
26. Kas olete ise või on üliõpilased kasutanud Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi toetusi? Kui jah, siis milliseid? Kui ei, siis miks?
Your answer
27. Kas olete valmis juhendama Eestist tulnud praktikanti? MiIlliseid praktikaülesandeid saaksite pakkuda?
Your answer
28. Milliseid üritusi ja sündmusi õppeaasta jooksul läbi viidi? Siia võite kirja panna näiteks filmi-, kirjandus- ja muusikaõhtud, külalisloengud jne.
Your answer
29. Ettepanekud ja kommentaarid
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Archimedes.ee. Report Abuse - Terms of Service