Utbildning av Google apps för utbildning - Utbildningsansvariga

Vi kommer till en början att ha två workshops för att utbilda de personer som i sin tur ska utbilda personalen ute på skolorna. För att en skola ska kunna sätta igång med Google apps krävs att det finns en utbildningsansvarig som har genomfört denna utbildning. Har man inte möjlighet dessa tillfällen så kommer fler alternativ att utlysas senare. Hör av er till Gunilla Yourstone på Kompetenscentrum för digitalt lärande om man har frågor eller synpunkter kring utbildningen.

Tillfälle 1 : Introduktion och grunder i Google. Introduktion till hur du utbildar pedagoger. Genomgång kring hur kommmunikation och dokumentation i verktygen ska se ut och hur man ska informera pedagoger, elever och vh. Här går vi även igenom hur adminmiljön ser ut och kan administreras av lokal admin.
Tillfälle 2: fördjupning i mer avancerade funktioner i Google apps för utbildning. Utgångspunkt kring pedagogiska processer, kollegialt lärande och hur verktygen kan användas för dessa.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question