Stavovi građana o potrošnji energije
Poštovana/i,

cilj ovoga anketnog upitnika jest ispitati stavove građana o vlastitoj potrošnji energije. Također, upitnikom se nastoje ispitati stavovi na temelju kojih bi se izradili edukacijski materijali, kako bi se postigla što veća informiranost o nekim temeljnim pojmovima održivog razvoja na području energetike, energetske tranzicije i zakonodavnog područja energetike, s ciljem povećavanja uključenosti građana u proces donošenja politika i zakona na području energetike.

Anketu provodi Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. (Više o aktivnostima DOOR-a na www.door.hr).

Upitnik ispunjavate anonimno te se ne traže podaci na temelju kojih bi se mogao (re)konstruirati Vaš identitet.

Molimo da upitnik ispunite u cijelosti. No, kako ste bili slobodni izabrati sudjelovati u ovom upitniku, tako ste slobodni u bilo kojem trenutku odustati od ispunjavanja upitnika, preskočiti eventualna neugodna pitanja i/ili napisati svoje komentare i sugestije istraživačima na kraju samoga upitnika.

Za popunjavanje upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta.

Najljepše zahvaljujemo!

Na pomoći u procesu izrade upitnika zahvaljujemo volonterima, studentima sociologije Tomislavu Ciku i Dori Mrčeli, a na savjetima i doprinosu dr. sc. Branku Ančiću.

Provedba istraživanja financirana je iz projekta: "Građani za energetsku tranziciju", sredstvima Europske unije, iz programa ERASMUS+.
Upitnik odražava isključivo mišljenja autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u upitniku nalaze.

Dob sudionika (Molimo, upišite koliko imate godina)
Your answer
Spol sudionika (Molimo, odaberite)
Odaberite tip naselja u kojem trenutno živite: (Moguć je samo jedan odgovor)
Koji je Vaš najviši završeni stupanj obrazovanja? (Molimo odaberite odgovor)
Koji je Vaš radni status (što najbolje opisuje Vašu trenutnu situaciju)?
Uključujući Vas, koliko članova ima vaše kućanstvo?
Your answer
Koliki su ukupni obiteljski mjesečni prihodi (Vaši prihodi + prihodi svih ostalih članova kućanstva) –uključujući osobne dohotke, mirovine, dječje doplatke, naknade za nezaposlene, socijalnu pomoć, naknade od osiguranja, rentu, autorske honorare, novac koji Vam netko osobno daje,prihode od iznajmljivanja i sve ostale izvore prihoda (nakon odbijanja poreza)?
Your answer
Kolika je ukupna površina Vašeg kućanstva (molimo navedite iznos u metrima četvornim)?
Your answer
Koji energent koristite za grijanje tijekom zimskih mjeseci (moguće odabrati više odgovora)?
Koji energent koristite za grijanje tople vode (moguće odabrati više odgovora)?
Koliki je Vaš mjesečni utrošak za toplinsku energiju tijekom zimskih mjeseci u kunama (HRK) (ukupan račun za drva ili drugi oblik biomase, račun za daljinsko grijanje/toplanu, plin ili električnu energiju za grijanje)?
Your answer
Označite kućanske uređaje koje posjedujete i njihovu starost prema izborniku :
Ne posjedujem
Uređaj stariji od 30 godina
Uređaj star od 20-30 godina
Uređaj star od 10 do 20 godina
Uređaj star od 5-10 godina
Uređaj star do 5 godina, energetski razred A, A+, A++, A+++
Uređaj star do 5 godina, energetski razred B-G
Perilica rublja
Perilica posuđa
Sušilica rublja (ili kombinirana perilica+sušilica)
Hladnjak (mali, samostojeći ili ugradbeni, zapremnine ispod 100 litara)
Hladnjak (veliki, zapremnine iznad 100 litara)
Zamrzivač (u sklopu hladnjaka)
Zamrzivač (samostalno)
Molimo procijenite što čini najveći izdatak Vašeg kućanstva?
Molimo procijenite koji od troškova energenata je u Vašem slučaju najveći?
Molimo, procijenite u kojoj mjeri ste upoznati sa sljedećim pojmovima. (Za svaki navedeni pojam procijenite razinu upoznatosti. Po stavci je moguć samo jedan odgovor.)
Uopće nisam upoznat/a
Pretežno nisam upoznat/a
Ne znam, nisam razmišljao/la
Pretežno sam upoznat/a
U potpunosti sam upoznat/a
Energetsko siromaštvo
Energetska tranzicija
Civilno društvo
Energetska učinkovitost
Klimatske promjene
Održivi razvoj
Javna tijela
Javni sektor
Javna politika
Obnovljivi izvori energije
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Gospodarenje energijom
Hrvatska energetska regulatorna agencija
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Energetska usluga
U kojoj mjeri se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama?
U potpunosti se slažem
Slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Ne slažem se
Uopće se ne slažem
Ne mogu odabrati
Briga za okoliš dužnost je pojedinca
U medijima se dovoljno govori o problemima vezanim uz energetska pitanja u kućanstvima
Energetska učinkovitost pozitivno utječe na lokalno gospodarstvo
Stanovnici Republike Hrvatske dobro su upoznati s pitanjima energetske učinkovitosti u RH
Zabrinut/a sam zbog klimatskih promjena
Onečišćenje okoliša je važan problem
Pojedinac svojim navikama (štednja energije, kontrola grijanja, vožnja biciklom i sl.) može pozitivno utjecati na potrošnju energije kućanstva
Klimatske promjene uzrokuje čovjek svojim ponašanjem
U RH ima puno domaćinstava koja su energetski siromašna (teško plaćaju račune za električnu energiju, grijanje itd.)
Država bi trebala poticati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
Tehničke mjere (promjena vrste goriva, automatska regulacija temperature, učinkoviti kućanski aparati, štedne žarulje i sl.) učinkovito pridonose uštedi energije
Energetska učinkovitost je financijski isplativa
Energetika, okoliš i klimatske promjene međusobno su povezani pojmovi
Energetika je važno područje svakog društva
Nastojim učinkovito koristiti energiju
U kojoj mjeri se slažete ili ne slažete sa sljedećim tvrdnjama?
U potpunosti se slažem
Slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem
Ne slažem se
Uopće se ne slažem
Ne mogu odabrati
Jedinice lokalne i reginalne samouprave u Hrvatskoj (gradovi, općine, županije) uspješno uključuju građane u proces kreiranja javnih politika
U Hrvatskoj postoji razvijena kultura dijaloga između zainteresirane javnosti i državnih i javnih tijela
Sudjelovanje građana u donošenju novih politika i zakona je veoma važno
U Hrvatskoj, organizacije civilnog društva se dovoljno bave temama održivog razvoja, očuvanja okoliša i energetike
Građani mogu i trebaju sudjelovati u evaluaciji uspješnosti javne politike
Zainteresirana javnost na vrijeme je obaviještena o relevantnim rokovima i planovima donošenja zakona, propisa i akata
Informacije o donošenju novih politika i zakona lako su dostupne zainteresiranoj javnosti
Građani su sposobni sudjelovati u kreiranju javne politike
Javne politike u RH se donose na transparentan način
Zainteresirana javnost može kvalitetno nadzirati provedbu određene politike
Hrvatska javnost zainteresirana je sudjelovati u praćenju javnih politika
Državna tijela uspješno potiču na javnu raspravu
Razvijeno civilno društvo je važan element demokracije
Nadležna tijela uvažavaju mišljenje zainteresirane javnosti pri donošenju javnih politika
Pojedinac se sam mora potruditi informirati o određenoj politici koja ga/ju zanima
Energetske politike od velikog su značaja za društvo u cjelini
Jeste li, tj. koliko često ste sudjelovali u procesu oblikovanja nekih javnih politika?
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili da ste sudjelovali u procesu oblikovanja politika, na koji način, tj. na kojoj razini ste sudjelovali u oblikovanju javne/ih politike/a? (Moguće je označiti više odgovora)
Prema Vašoj procjeni, koliko su učinkoviti navedeni načini informiranja i savjetovanja javnosti u RH vezano uz proces donošenja javnih politika? Moguće je odabrati samo jedan odgovor.
Izrazito neučinkoviti
Prilično neučinkoviti
Niti učinkoviti niti neučinkoviti
Učinkoviti
Izrazito učinkoviti
Ne mogu procijeniti/ne znam
Informativni materijali (brošure, priručnici, e-knjige, video materijali i sl.)
Lokalni informativni punktovi
Javna predavanja (seminari, radionice, forumi, javne tribine i sl.)
Oglasi i prilozi u elektronskim i tiskanim medijima
Internetska stranica nadležnog tijela
Ostale internetske stranice i društvene mreže
Na koji od navedenih načina dobivate veći dio informacija o temama koje ovaj upitnik obuhvaća? (Moguće odabrati do dva odgovora)
O kojem od navedenih pojmova biste voljeli saznati više? (Moguće je odabrati više odgovora)
Ukoliko imate dodatnih komentara na temu upitnika ili na sam upitnik, molimo upišite ovdje:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms