รายงานการขยายผลการใช้ DLIT Offline
รายงานการขยายผลการใช้ DLIT Offline สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับ สพป./สพม.
หน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิมพ์ชื่อ สพท. เช่น สพป. นครราชสีมา เขต 1, สพม. 31
Your answer
ผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
พิมพ์ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้หลายคน เช่น นายพัก รักเรียน, นายเรียน เขียนคล่อง...
Your answer
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่ใช้ DLIT Online ในการจัดการเรียนรู้
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
รูปแบบการขยายผลการใช้ DLIT Offline ในการจัดการเรียนรู้
เลือกรูปแบบการขยายผล (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ)
Required
ระยะเวลาดำเนินการ
ระบุช่วงเวลาที่ดำเนินการขยายผล เช่น 5-15 พ.ค. 60
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลการใช้ DLIT Offline
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
จำนวนโรงเรียนที่สามารถใช้งาน DLIT Offline ได้
กรอกจำนวนโรงเรียนเป็นตัวเลขอารบิค เช่น 144
Your answer
ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
กรอกรายละเอียดปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนออนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms