ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอานาปานสติภาวนา ณ ธรรมศรมนานาชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ เดือน *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
สถานะ *
การศึกษา
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
ที่อยู่
Your answer
อาชีพ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (พร้อมเบอร์โทรศัพท์) * *
Your answer
โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง ว่าท่านสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ หากข้อใดไม่อาจทำตามได้ ขอให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นด้วย
๑. ท่านได้อ่านรายละเอียดอบรมอย่างครบถ้วน จนเข้าใจทุกประการแล้ว ยินดีทำตามข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขได้หรือไม่ * *
๒. ท่านสามารถงดพูดคุย งดการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก และยินดีฝากโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆไว้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ได้หรือไม่ *
๓. ท่านสามารถอยู่ร่วมปฏิบัติตลอดการอบรมครบทั้ง ๗ วัน ได้หรือไม่ *
๔. ท่านต้องสมาทานศีล ๘ และเข้าอยู่อุโบสถศีลอีก ๑ วัน และฝึกการกินอยู่อย่างต่ำเพียงเท่าที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆเข้ามา) ท่านสามารถทำตามได้หรือไม่ *
๕ .ท่านมีเพื่อนหรือญาติมาเข้าร่วมอบรมฯครั้งนี้ด้วยหรือไม่ *
จากข้อ ๕ หากมีโปรดระบุชื่อ
Your answer
๖. การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือใช้ยาเสพติดใดๆเป็นการทำร้ายตนเองอย่างโง่เขลา ท่านสามารถงดพฤติกรรมเหล่านี้ได้หรือไม่ *
๗. ท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวหรือไม่ *
จากข้อ ๗ หากมีโปรดระบุ
Your answer
๘. ท่านเคยปฏิบัติสมาธิภาวนามาก่อนหรือไม่ *
จากข้อ ๘ หากเคย ใช้วิธีใด ปฏิบัติที่ไหน เป็นเวลานานเท่าไร
Your answer
๙. ท่านเคยเข้าอบรมที่ธรรมศรมนานาชาติหรือไม่ *
จากข้อ ๙ หากเคย โปรดระบุจำนวนครั้ง ครั้งแรกเมื่อใด ครั้งสุดท้ายเมื่อใด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy