Suriname Diaspora Survey
In het kader van het project “Mapping of the Diaspora” vragen wij u beleefd mee te werken aan deze “Survey” betreffende de Surinaamse Diaspora”. Deelname aan deze survey is anoniem.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname vraagt aan de Surinaamse Diaspora om te participeren in deze survey, die draagt bij aan het verzamelen van informatie over de Surinaamse Diaspora over de gehele wereld.
Het doel van deze survey is het verkrijgen van informatie met betrekking tot de aanwezige skills, resources en bereidheid bij de Surinaamse Diaspora gemeenschap over de gehele wereld, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. De resultaten zullen tevens bijdragen aan het formuleren van een strategisch beleid met betrekking tot de diaspora.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken erkent uw recht op privacy en zal de antwoorden confidentieel behandelen. Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen.
Deze survey is bestemd voor de volgende groepen van personen, die thans een andere nationaliteit hebben dan de Surinaamse, maar die:
A. In Suriname geboren zijn, met uitzondering van zij wiens ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn, in buitenlandse dienst of voor studie of enige andere zaak tijdelijk in Suriname vertoefden bij de geboorte van die personen;

B. Niet in Suriname geboren zijn, maar tenminste één ouder hebben, op basis van de kenmerken onder A;

C. Niet in Suriname geboren zijn, maar tenminste één grootouder hebben, op basis van de kenmerken onder A.

Deze survey bestaat uit 40 vragen. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.
1. Op welke manier behoort u tot de Surinaamse Diaspora? (beantwoording is verplicht) *
2. Geslacht: *
3. Leeftijd: *
4. Burgerlijke staat: *
5. Tot welke etnische groep rekent u zichzelf? *
6. Indien geëmigreerd, In welke periode bent u gemigreerd uit Suriname? *
7. Wat waren de motieven van emigratie? *
Required
8. Wat is uw huidige nationaliteit? (uitgezonderd de Surinaamse) *
Your answer
9. In welk land verblijft u nu? *
Your answer
10. In welk stad verblijft u nu? *
Your answer
11. Hoe lang verblijft u al op uw huidige verblijfplaats? *
12. Hebt u opleiding in Suriname genoten? *
13. Op welk niveau (hoogste kiezen) heeft u opleiding genoten in Suriname? *
14. Hebt u in een ander land dan Suriname een opleiding genoten? *
15. Hebt u een opleiding genoten in een ander land dan uw huidige verblijfsplaats? *
16. Wat is uw hoogst genoten opleiding? *
17. Wat is uw Specialisatie? *
In welke van de specialisaties heeft u de afgelopen 3 jaren gewerkt? Niet meer dan 3 selecteren? *
Required
19. Hebt u in de afgelopen 7 jaren gewerkt in Suriname? *
20. Indien u “Ja” op de vorige vraag hebt geantwoord, kunt u aangeven in welke sector en in welke hoedanigheid? *
Your answer
21. Wanneer was u voor het laatst in Suriname? *
22. Hoe vaak bezoekt u Suriname? *
23. Wat was het doel van het bezoek? *
Required
24. Van welk document maakt u gebruik om toegang te verkrijgen tot Suriname? *
25. Verstuurd u periodiek geld naar Suriname?
26. Wat is het doel van de verstuurde gelden?
27. In welke hoedanigheid heeft u het geld overgemaakt?
28. Heeft u ander soortige giften dan geld verstuurd naar Suriname? *
29. Indien u op de vorige vraag “Ja” hebt geantwoord, kunt uw gift nader aanduiden? *
30. Bent aangesloten bij een Surinaamse Diaspora-organisatie/groep/associatie? *
31. Indien u op de vorige vraag “Ja” hebt geantwoord, bij welke Diaspora-organisatie groep/associatie bent u betrokken? *
Your answer
32. In welk land is de Diaspora-organisatie/groep/associatie waar u bij betrokken bent gevestigd? *
Your answer
33. Hoe vaak volgt u het nieuws over en de ontwikkelingen in Suriname? *
34. Welke communicatiekanalen gebruikt u om het nieuws over Suriname te volgen? (meer keuze) *
Required
35. Indien er een passende betrekking aan u wordt aangeboden, bent u bereid om in Suriname te werken? *
36. Wat zal voor u bepalend zijn om in Suriname te werken? (meer keuze) *
Required
37. Hoe lang zou u willen werken in Suriname? *
38. Bent u bereid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname vanuit uw huidige woonplaats? *
39. Op welke manier wenst u een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname? Als/In… *
Required
40. Op welke manier heeft u gehoord van het Suriname Diasporaproject? *
U kunt indien u dat wenst uw naam hier noteren. (uw deelname aan deze survey is anoniem)
Your answer
Noteer hier uw e-mailadres (indien u graag wilt dat wij in te toekomst contact met u onderhouden)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Devcomp.com. Report Abuse