Programátorská úloha

John Doe má na stole krabičku plnou barevných tužek. Posloupnost tužek se dá vyjádřit jako pole [A0,A1,...,An-1]. Jeho kolegové v týmu trénují jeho pozornost a přehazují mu tužky zprava doleva. Tato operace se dá vyjádřit jako změna z [A0,A1,...,An-1] na [An-1,A0,A1,...,An-2].

Kolegové tuto operaci provedou k krát. Zároveň se Johna zeptají náhodně q krát na to, jaká tužka se nachází na pozici m. Kde m reprezentuje index v poli tužek. Tzn. Am.

Vstupní formát:
První řádek reprezentuje proměnné n, k, q.
Druhý řádek obsahuje n čísel i, jenž reprezentují jednotlivé tužky.
Každý další řádek obsahuje dotaz m.

Omezení:
1 <= n <= 10^5
1 <= k <= 10^5
1 <= q <= 500
0 <= m <= n-1

Výstupní formát:
Je řešením této úlohy, viz dále.

Ukázka:
---------------------------------------------------------------------------------
| Vstup #0 | Operace | Výstup #0 |
---------------------------------------------------------------------------------
| 3 2 3 | původní => 1 2 3 | 2 |
| 1 2 3 | operace #1 => 3 1 2 | 3 |
| 0 | operace #2 => 2 3 1 | 1 |
| 1 | | |
| 2 | | |
---------------------------------------------------------------------------------

  Vaše odpověď je příliš krátká
  This is a required question

  Kontakt

  Odevzdáním tohoto formuláře potvrzuji, že mnou uvedené osobní údaje jsou pravdivé. Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly zpracovány, využity a ponechány pro personální účely společnosti DERS s.r.o., IČ: 259 24 362, se sídlem Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question