Forma CWA dla Wolontariusza
Dziękujemy za zainteresowanie i chęć bycia wolontariuszem dla Chinese Welfare Association. Poniższy dokument aplikacyjny ma na celu poznanie Pani/Pana doświadczeń, zainteresowań i możliwości czasowych/elastyczności. CWA przyjmuje aplikacje od każdego.
O Tobie
Imię i nazwisko: *
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania: *
Numer telefonu: *
Email: *
Posiadasz jakieś medyczne schorzenia o których powinniśmy wiedzieć? *
Jeżeli odpowiedź brzmi tak, prosimy o podanie szczegółów.
Zaangażuj się!
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś być wolontariuszem/szką w CWA? *
Kiedy jesteś dostępna/y? *
Required
Kiedy możesz zacząć? *
Proszę powiedz nam coś o sobie – wiedza/umiejętności, jakieś istotne doświadczenia zawodowe? Co chciałabyś/chciałbyś zyskać poprzez wolontariat u nas w CWA? *
Jakimi językami władasz? Na jakim poziomie mówisz w tych językach? (Komunikatywny, początkujący, średnio-zaawansowany, zaawansowany, biegły, ojczysty.) *
Doświadczenie Zawodowe
Począwszy od bieżącej/ostatniej pracy, proszę podaj zwięzłe informacje na temat swoich zawodowych doświadczeń – uwzględnij zarówno tą płatną prace jak i tą bez wynagrodzeń. Proszę, uwzględnij date, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz role i obowiązki jakie pełniłeś/aś. *
Zgodnie z przepisami? Legalnie?
Czy posiadasz pozwolenie na prace w Wielkiej Brytanii? *
Prosimy o to żebyś był/a bardziej specyficzna/y. Powiedz nam coś więcej na ten temat poprzez zaznaczenie jednej z poniższych opcji. *
Required
Jeżeli nie jest to żadna z powyższych opcji, prosimy o podanie szczegółów.
Ujawnienia na tle karnym
Czy byłaś/eś karana/y lub masz jakieś sprawy w toku (włącznie z małymi przewinieniami takimi jak mandat za przekroczenie prędkości)? Czy kiedykolwiek byłaś/eś karana/y za przestępstwa z The Rehabilitation of Offenders Act 1974 lub The Rehabilitation of Offences (NI) Order 1978? Jeśli Twoja odpowiedź na pytanie nr.2 w tym zdaniu brzmi tak, nie musisz nas o tym zawiadamiać.
Clear selection
Jeżeli odpowiedź brzmi tak, prosimy o podanie szczegółów. *
Niektóre z naszych zadań wolontariuszy wymaga sprawdzenia danej osoby i zdobycia zadowalającego zaświadczenia o niekaralności. Zaznacz to pole, jeśli wyrażasz zgodę na sprawdzenie, w razie potrzeby. *
Oświadczenie o ochronie danych
Chcielibyśmy informować Cie o tym co dzieje się u nas w CWA, o rzeczach takich jak: nowe usługi jakie oferujemy, zaplanowane wydarzenia na nadchodzące dni czy też lekcje lub charytatywne prace. Jeżeli zgadzasz się i chcesz abyśmy Cie informowali, prosimy o zaznaczenie w kółeczku preferowanej metody kontaktu z Tobą.
Clear selection
Deklaracja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych dobrowolnie przeze mnie lub osoby trzecie, w tym danych dotyczących stanu mojego zdrowia i oświadczam że informacje które zostały podane w niniejszym formularzu są zgodne/poprawne.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o zasadach i moich prawach, a w szczególności o poniższych:
• Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań.
• Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia na rzecz organizacji może zażądać od organizacji wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia, jakie wykonywał wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz jego postawy i predyspozycji zawodowych.
*
Required
Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, prosimy o podpis rodzica/opiekuna.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna który zgadza się z deklaracją. *
DZIĘKUJEMY :) !
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cwa-ni.info. Report Abuse