ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแอดมิชชั่น รายโรงเรียน
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-354-5153
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
รหัสโรงเรียน (10 หลัก) *
Your answer
ผู้อำนวยการโรงเรียน *
Your answer
เบอร์โทร 1 *
Your answer
เบอร์โทร 2
Your answer
Fax.
Your answer
E-mail *
Your answer
ข้อมูลที่ต้องการ
อื่นๆ (ระบุ)
Your answer
ปีการศึกษา *
หลังจาก Submit แบบฟอร์มนี้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อประสานงาน ให้ท่านทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง เลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยแจ้งชื่อ อาจารย์ผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ แนบท้ายหนังสือ และ ส่งหนังสือดังกล่าวมายังอีเมลล์ tcas.services@cupt.net หากท่านไม่ส่งมา ทางสมาคมฯ ไม่สามารถจัดส่งรายชื่อไปให้ท่านได้ (กรุณาพิมพ์คำตอบ "ตกลง" เพื่อดำเนินการต่อ) *
Your answer
เงื่อนไขการขอข้อมูล
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ
2. ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และจะไม่นำข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์
3. หากข้าพเจ้าระบุความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามมาตรากฏหมาย

หากกดยืนยันแล้วหมายถึงข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการขอข้อมูลของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทุกประการ

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Council of University President of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms