โครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question