Prihláška do kurzu / workshopu / seminára

Prihláška platí pre ktorýkoľvek z nasledujúcich kurzov / workshopov / seminárov (tu je uvedený len ich zoznam, svoj výber kurzu označíte až nižšie). Kurzový deň má 6-7 hodín po 60 minút, prestávky sa do tohto času nepočítajú.

- Kurz MANAŽÉR AKO LÍDER A KOUČ / BRIEF LEADERSHIP COACHING (6 dní v 2 - 3 moduloch)
- Kurz NATÍVNE KOUČOVANIE v systemickom manažmente (inovovaný kurz SMaK rozšírený na 20 dní) alebo jeho jednotlivé stupne (napr. len 1. úvodný modul - 3 dni)
- Kurz SALES COACHING - Koučovanie predaja (4 x 2 dni)
- Workshop KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE (1 deň Bratislava alebo 2 dni Tajov)
- Workshop KEĎ HOVORIA DVE RUKY (1/2 dňa)
- Praktický seminár MYSLIEŤ AKO KOUČ (1 deň)
- Výcvik KID'S SKILLS (6 dní)

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica
info@kouc.sk, +421 905 726 916
www.kouc.sk, www.facebook.com/Kouc.sk

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na http://goo.gl/lVxclr.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a osvedčenie o absolvovaní / potvrdenie o účasti.

  Účastník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Doplňujúce informácie

  Vašu registráciu do kurzu / workshopu / seminára budeme považovať za záväznú až po pripísaní poplatku za kurz / workshop na účet Co/Man, čo Vám potvrdíme e-mailom. V zákonnej lehote vystavíme faktúru - daňový doklad, ktorý Vám tiež pošleme e-mailom. Platbu za kurz / workshop / seminár môžete vykonať bankovým prevodom alebo vkladom na účet Co/Man č. 1217735002/5600, vedený v Prima banke. Ako VS uveďte, prosím, Vaše IČO alebo číslo kontaktného telefónu. Ak potrebujete zálohovú faktúru, uveďte to v poznámke. Štandardná cena kurzu / workshopu / seminára zahŕňa: prípravu a realizáciu, pomôcky a materiály, technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok a živé koučovacie rozhovory s pozvanými hosťami (klientmi). Pri kurze ukončenom záverečnou skúškou je v cene kurzu aj koučovanie alebo konzultácia s lektorkom v medzičasoch medzi kurzovými modulmi, praktická záverečná skúška a slávnostné ukončenie kurzu. Pri kurze / workshope / seminári bez záverečnej skúšky vystavíme na požiadanie potvrdenie o účasti na kurze / workshope. Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz (pri viacmodulových kurzoch) a po 1. module sa rozhodne zvyšok kurzu neabsolvovať, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za účasť na prvom module.
  This is a required question