Đăng ký thi Olympic Toán học và Vật lý cấp trường năm học 2016-2017

Lưu Ý:

Olympic Vật lý: Thi các môn trắc nghiệm, bài tập và thí nghiệm Vật lý đại cương. Sinh viên có thể chọn thi Thí nghiệm hoặc Bài tập+Trắc nghiệm hoặc tất cả.

Olympic Toán: Thi các môn Giải tích và môn Đại số. Sinh viên có thể dự thi một trong hai môn hoặc thi cả 2 môn.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question