ĐĂNG KÝ "TRAIN THE TRAINER"

Train The Trainer - Kỹ năng thiết yếu của Lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia huấn luyện và các bậc cha mẹ... Train The Trainer được mệnh danh là Kỹ năng của mọi kỹ năng. Chương trình có ưu đãi với sự hỗ trợ của CLB PTC và CML Training Group.

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question