Актуални изисквания към фирмите - производители и вносители на опаковани стоки

27 юни 2014 г., зала на Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Моля, попълнете регистрационната форма и я изпратете не по-късно от 25.06.2014
Таксата може да се внесе в брой на касата в ТПП - Стара Загора до 25.06.2014, или да се преведе по банков път по сметка:
Първа инвестиционна банка, клон Стара Загора
IBAN: BG39 FINV 915010 1515 3215
- за фирми членове на ТПП - Стара Загора - 24 лв. (с вкл. ДДС)
- за фирми не членове на ТПП - Стара Загора - 48 лв. (с вкл. ДДС)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question