แบบกรอกข้อมูลประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน/รกน. เพื่อReset ระบบอนุมัติการพัฒนาครู 10,000 บาท

กรุณากรอกข้อมูล ผอ.รร. เท่านั้น หรือถ้าว่าง ให้กรอกข้อมูล ผู้ที่รักษาการแทน
  This is a required question
  This is a required question
  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question