АНКЕТА - проучване

I. За Център за творческо обучение:
Екипът на центъра провежда обучения от 2008г. на теми свързани с най-нова методика на преподаване в средното образование и обучението на деца.
Анкетата, която следва, е част от най-новия проект на “Център за творческо обучение” - "Общуването в училището на XXI-век" и е част от подготовката за план за пилотни училища, които са готови да внедрят безплатния пакет инструменти Google Apps for Education.

IІ. За Ви Ай Консултинг Ейджънси - агенцията, провеждаща проучването:
Работим за повишаване ефективността на организациите в средното образование в следните области:
• Подобряване на организацията; Ефективност на екипите;
• Специализирани обучения за учители и служители; Подобряване ефективността на средния ръководен състав;
• Консултиране на висшия ръководен състав; Организиране на тийм билдинги.

IІІ. Анкета:
Бихме искали да Ви помолим да отговорите откровено на въпросите, без особени колебания при маркирането. Също така на всеки въпрос, ако не е упоменато нещо различно, отбелязвайте един отговор чрез кликване. При положение, че отбележите "Друго"/"Other", на въпросите, които го позволяват, допълнете отговора си, като посочите своите аргументи.

За да подсигурим представителност на проучването бихме искали да Ви помолим да отговорите на всички въпроси.

*под информационни технологии имаме предвид всичко, свързано с използването на настолен компютър, лаптоп, таблет, смартфони и пр.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question