Enquesta Metall Lleida

INTRODUCCIÓ
Després dels processos de fusió i integració realitzats durant aquests darrers anys, la realitat, així com el Mapa de la Negociació Col·lectiva de la Federació de CCOO d'Indústria, ha variat, tant qualitativament com quantitativament, de manera substancial.

Així, al llarg de l'any 2017, afrontarem la negociació de 23 convenis col·lectius sectorials (6 d'ells d'àmbit estatal) a més de 44 convenis col·lectius d'empresa, que finalitzen la seva vigència a 31 de desembre de 2016.

Davant d'aquesta situació, complexa i diversa, CCOO d'Indústria hem posat en marxa un procés de participació dels afiliats i afiliades que abarca tot el procés de negociació, des de l'inici, la construcció de la Plataforma Sindical, fins al final, votació entre els afiliats i afiliades per refrendar els resultats de la negociació.

Respecte a la Negociació Col·lectiva del conveni de Siderometalúrgia de LLeida, el procés se comforma de 3 eixos:

1. Jornada de Criteris de Negociació Col·lectiva per l'any 2017, que vàrem realitzar el 5 d'octubre i al que varen assistir les persones que formaran part deles comissions negociadores, amb l'objectiu d'establir els eixos essencials que han de permetre construir les Plataformes Sindicals.

2. Assemblees de Delegats i Delegades que es faran el 20 de desembre de 2016.

3. Enquesta d'Opinió.


ENQUESTA D'OPINIÓ
La intenció d'aquesta iniciativa és propiciar el debat a les seccions sindicals, entre els delegats i delegades de CCOO i amb el conjunt de l'afiliació.

És molt important conèixer el pols del sector i l'opinió de tots i totes abans de començar a construir la Plataforma Sindical de CCOO en el Convenio Colectivo Siderometalurgico de Lleida.

CALENDARI
L'objectiu és que puguem disposar del màxim d'enquestes emplenades, durant la primera quinzena de gener de 2017, a fi de construir un primer esborrany Plataforma Sindical, per despres consensuarla amb UGT.

L'enquesta està disponible a la pàgina web de CCOO.Industria.cat i, si cal, es facilitarà en format paper. En aquest darrer supòsit, els sindicats intercomarcals seran els encarregats de rebre les enquestes i traslladar-les a la Federació.

Els resultats de les enquestes es publicaran al web de CCOO d'Indústria.

Les respostes només s'utilitzaran per ajudar-nos a millorar.