Frånvaroanmälan - Bromma folkhögskola
I detta formulär sker frånvaroanmälan för studerande på Bromma folkhögskola.
Klass/kurs
Studerande
(namn)
Ditt svar
Datum för frånvaro
OBS! Alltså inte ditt födelsenummer!
MM
/
DD
/
ÅÅÅÅ
Detta formulär registrerar endast att du inte närvarar på skolan denna dag.
Övrig information om din frånvaro, t.ex. orsak, lämnas istället via mejl till din lärare.
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Formuläret skapades på Bromma folkhögskola. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor