Anmälan till Broholmskolan Lidköping

Tack för att du vill anmäla ditt barn till Broholmskolan i Lidköping.
När du skickat formuläret hamnar ditt barn i vårt kösystem.
Läs mer om vårt kösystem på http://broholmskolan.se/plats-pa-broholmskolan/
  This is a required question
  Ange personnummer med ÅÅMMDD-NNNN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question