แบบสอบถามการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวฯผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางผู้พัฒนาจะนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงระบบต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับเก็บข้อมูลผู้ที่กรอกแบบสอบถาม
ท่านอยู่ในกลุ่มใด *
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับการศึกษา *
เคยใช้งานระบบกี่ครั้ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms