แบบประเมินความพึงพอใจการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

กรุณาประเมินความพึงพอใจตามความเป็นจริงต่อการดำเนินงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question