กรอกข้อมูลจัดทำเบิกจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ - รายละเอียดข้อมูลครอบครัว

ให้คณะครูดำเนินการกรอกข้อมูล ในการจัดทำฐานข้อมูลเบิกจายตรงเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

  รายละเอียดข้อมูลครอบครัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question