แบบประเมินการจัดกิจกรรม ”ร้อยรักร่วมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน”

  This is a required question
  This is a required question
  1. สถานที่จัดกิจกรรมและการตกแต่งสถานที่
  2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
  3. พิธีกร และกำหนดการจัดกิจกรรม
  4. การทำพิธีสงฆ์
  5. การทำพิธีถวายพระพร
  6. การทำพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
  7. การขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
  8. การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
  9. การมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น
  10. การทำพิธีกราบแม่
  Please enter one response per row
  This is a required question