БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ: ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ У РАДНОМ СТАЊУ ЧИЈА ЈЕ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ВИША ОД 5.000 ЕВРА (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
TimestampНазив опреме
Основне карактеристике
Намена коришћења
Произвођач опреме и земља производње
Година набавкеНапомена
Особа задужена за опрему
Вредност опреме
2
2/23/2015 14:57:11
ThermoScientific Ultimate 3000
Semipreparativni HPLC - Thermo Scientific UltiMate 3000 ; UltiMate-LPG3400 kvaternarna pumpa,UltiMate WPS(T)-3000 Autosampler,Ultimate 3000-TCC odeljak za analiticke i preparativne kolone,UltiMate 3000 DAD Detektor, ACC3000-kolektor frakcija.
Kvalitativna i kvantitativna analiza i frakcionisanje polarnih sekundarnih metabolita biljaka
ThermoScientific, Germany
2/27/2014
Dr Pedja Janackovic, pjanackovic@bio.bg.ac.rs, 0648237927
60500
3
2/25/2015 13:16:37
Бинокуларна лупа
Carl Zeiss Stereomicroscope SteREO Discovery.V8 са јединицом за подесиво осветљење и ICc3 Carl Zeiss камером за фотографисање и снимање.
Carl Zeiss Discovery.V8 бинокуларна лупа има увећање 10-80x (окулари су 10x). Осветљење је по типу LED, а преко оптичких каблова је могуће подешавање упадног угла светлости.
Посматрање, фотографисање и снимање различитог биолошког материјала. Примена може бити веома широка почев од разних биолошких дисциплина па до испитивања материјала, аутоиднустрије, машинског инжињерства, контроле квалитета...
Carl Zeiss - Немачка6/1/2006
проф. др Жељко Томановић
10000,00
4
2/25/2015 13:25:28
Stereomikroskop Axioskop 40 sa sa fotoaparatom Axiocam MRc i uveličanjem objektiva 1.25x, 2.5x,4x, 5x, 6.3x, 10x, 16x, 20x, 25x, 32x, 40x, 50x, 63x, 100x i 150x
Osnova T oblika sa integrisanim napajanjem od 12 V i halogenom lampom od 35 W. Binokulari i fotocevi sa fiksnim i varijabilnim uglom gledanja. Fiksni ili rotirajući mehanički stalak sa keramičkom površinom. Sadrži opremu za epi-floorescenciju visokih performansi
MikroskopiranjeCarl Zeiss, Nemačka5/21/2005Boris Dudić2000
5
2/25/2015 13:33:58Automobil Dacia duster
Dacia duster металик сив, бензински мотор запремине 1,6 литара, погон на сва четири точка
Аутомобил се првенствено корисити приликом теренских истраживања као и службених путовања.
Dacia - Румунија4/4/2012
проф. др Жељко Томановић
10000,00
6
2/25/2015 13:57:40
Comet Assay IV Image Analysis System
Sistem za procenu nivoa oštećenja molekula DNK putem računarskie analize mikriskopskih pločica sa uzorkom
Merenje oštećenja DNK molekula u ćelijama prilikom različitih in vivo i in vitro otrtmana
Perceptive Instruments, UK
1/1/2008
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
12650 eur
7
2/25/2015 14:19:18
CO2 Water Jacket Inkubator
CO2 Inkubator za rad sa različitim ćelijskim linijama in vitro
CO2 Inkubator za rad sa različitim ćelijskim linijama in vitro
MRC scientific instruments (Terranova d.o.o., Beograd)
1/9/2010
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
7000 eur
8
2/25/2015 14:29:39
EHRET Aura-Mini 1570, Laminarna komora
Laminarna komora za izvođenje eksperimenata koji zahtevaju sterilne uslove
Laminarna komora za izvođenje eksperimenata koji zahtevaju sterilne uslove
EHRET, Germany1/1/2002Dr Slaviša Stanković5100 eur
9
2/26/2015 10:56:23Mikroskop Leica DMLS
mikroskop sa uveličanjima 10, 40 i 100x opremljen fluorescentnom lampom i kamerom
Pregledanje bakterijskih preparata koi i preparata koji se koriste u genotoksikologiji
Leica – Austria 1/1/2004
Dr Branka Vuković-Gačić
15000 eur
10
2/26/2015 11:21:58
microplatereader Thermoscientific multiscan FC
Čitač mikrotitarskih ploča
Čitač mikrotitarskih ploča
Thermoscientific multiscan, US
1/1/2010
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
6000 eur
11
2/26/2015 11:29:38
Laminarna komora Bio-Cl-130
Laminarna komora
Rad u sterilnim uslovima
Binder, Nemačka1/1/2012
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
11000 eur
12
2/26/2015 11:31:33
Laminarna komora Safe Fast Light
Laminarna komora
Rad u sterilnim uslovima
Ferarra, Italija1/1/2014
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
8000 eur
13
2/26/2015 11:33:22Inkubator CO2
Inkubator za rad sa bakterijama i in vitro kulturama ćelija
Inkubator za rad sa bakterijama i in vitro kulturama ćelija
Binder, Nemačka1/12/2013
Dr Dragana Mitić-Ćulafić
8120 eur
14
2/26/2015 11:39:25
Leica DFC kamera DFC365 FX
Kamera za fluerescenciju,
C-mount adapter 0.7x,
122 fps
Kamera za fluorescentnu mikroskopiju
Leica, Nemačka1/1/2013Dr Stoimir Kolarević16000 eur
15
2/27/2015 14:08:01
Систем високих перформанси за течну хроматографију (HPLC)
Рек за раствараче са бинарном пумпом и дегасером, аутосемплер, одељак за колону (са могућношћу подешавања температуре колоне), колона (Acclaim PolarAdvantage II; C18 3µm, 4.6 x 150mm, Dionex), електрохемијски детектор (детекторска ћелија са glassy-carbon радном електродом).
HPLC систем се користи за квалитативну и квантитативну анализу различитих једињења у узорцима. Са тренутно постојећом конфигурацијом уређаја могу се раздвојити и детектовати једињења која се међусобно разликују по поларним особинама и која су електрохемијски активна (оксидују се или редукују при одговарајућем напону).
Thermo Scientific Inc. United States
2/20/2014
др Небојша Јаснић
064/8237940
jasnicn@bio.bg.ac.rs
32000
16
2/27/2015 14:26:48
ChemiDoc-It BioImaging систем
ChemiDoc-It 2 510 Camera/Darkroom kit 12.5-75mm, f/1.2
FirstLight UV Illuminator
Biolite Kit Halogen lamp
Уређај је намењен за детековање сигнала у различитим биолошким тестовима. Тренутно доступна конфигурација омогућава детекцију светлости коју емитују секундарна антитела коњугована са пероксидазом рена (нпр у Western Blot анализи) и светлости у UV делу спектра (нпр сигнал етидијум-бромида). У најскорије време планирамо надоградњу која ће омогућити детекцију флуоресценције (коју емитују нпр антитела за Western Blot анализе обележена флуоресцентним бојама).
Ultra-Violet Products Ltd. (UVP), UK
12/30/2014
др Небојша Јаснић
064/8237940
jasnicn@bio.bg.ac.rs
11000
17
2/27/2015 14:32:18
Усправни замрзивач за биолошке узорке
Температура: -50°C до -86°C
Запремина: 379 л
Дуготрајно чување узорака биолошког порекла.
Kendro Laboratory Products, Asheville NC, USA
1/1/2006
др Јелена Ђорђевић
064/8237918
jelenadj@bio.bg.ac.rs
5000
18
2/27/2015 14:52:16ELISA читач
Апарат ради на принципу фотометра са филтрима за микротитарске (ELISA) плоче (96 = 8×12 чашица). Постоји могућност избора 6 таласних дужина: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 540 nm, 620 nm и 670 nm. Апсорбанција може да се очитава на једној или две таласне дужине истовремено. Може да се примени метода завршне тачке и кинетичког мерења. Постоји могућност коришћења софтвера који генеришe стандардне криве (лин-лин, лин-лог, 4-parameter logistic), као и аутоматскo израчунавајње концентрације у узорцима.
Користи се за одређивање концентрације различитих протеина.
Анализирају се различите врсте биолошког материјала.
LKB Vertriebs GmbH, Austria
1/1/2005
др Небојша Јаснић
064/8237940
jasnicn@bio.bg.ac.rs
5000
19
2/27/2015 15:33:51
Sorvall SUPER T 21 центрифуга са хлађењем
Температурни опсег: -10°C до +40°C
Брзина ротације: 500 до 21000 rpm
Карактеристике ротора: 8 x 50 мл, 18500 rpm
Центрифугирање узорака уз истовремено одржавање неопходне (ниске) температуре.
Kendro Laboratory Products, Asheville NC, USA
1/1/2003
др Ива Лакић
0112639882
djiva@bio.bg.ac.rs
5000
20
3/2/2015 15:05:08
Oprema na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju i u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (preko 5000 evra):

Sistem StepOnePlus™ za PCR u realnom vremenu
Karakteristike: plejtovi od 96 bunarića, 4 filtera, plavi LED, fotodioda, boje (I, TAMRA™, FAM™, JOE™, NED, ROX™), opseg temperatura 4-100°C, Peltier-baziran system.
Genotipizacija tačkastih genetičkih varijanti, skrining mutacija, analiza statusa metilacije, analiza ekspresije gena.
Applied Biosystems, Life Technologies, S.A.D.
3/10/2014
prof. dr Dušanka Savić Pavićević,

(011) 2639100,

Тел: +381 11 2639 100
Е-mail: duska@bio.bg.ac.rs
35 000 evra
21
3/2/2015 15:10:46
Oprema na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju i u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (preko 5000 evra):

1. Sistem ABI 7500 za PCR u realnom vremenu
Plejtovi od 96 bunarića, halogena lampa, 5 filtera, CCd kamera, 99.7% preciznosti, maksimalna snaga 950W, napon 120V, boje (I, JOE™, FAM™, VIC™, Cy5™, Texas Red®, Cy3™, TAMRA™, ROX™, NED™), opseg temperatura 4-100°C, softver GeneMapper® ID v3.2
Genotipizacija tačkastih genetičkih varijanti, kvantifikacija DNK, analize ekspresije gena
Applied Biosystems, Life Technologies, S.A.D.
2/10/2007
prof. dr Dušanka Savić Pavićević, Тел: +381 11 2639 100
Е-mail: duska@bio.bg.ac.rs
50000 evra (nabavna)
22
3/2/2015 15:15:12
ABI 3130 genetički analizator
Plejtovi od 96 bunarića, 98.5% preciznost obeležavanja alela, softver GeneMapper® Software, POP-4 polimer, BigDye®Terminator kitovi kompatibilni za sekvenciranje, 4 kapilare (80cm, 50 cm, 36cm, 22cm)
Sekvenciranje DNK, analiza fragmenata.
Applied Biosystems, Life Technologies, S.A.D.
4/15/2006
prof. dr Dušanka Savić Pavićević, Тел: +381 11 2639 100
Е-mail: duska@bio.bg.ac.rs
100000 (nabavna)
23
3/2/2015 15:27:19
Oprema na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju i u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1. Ultracentrifuga Beckman-L8-70M
Brzina – 70 000 rpm
Centrifugiranje bioloških uzoraka.
Beckman Coulter, Switzerland
6/15/1984
Nevenka Rajić Bogdanović, 011 3033 356, nevenka@bio.bg.ac.rs
0
24
3/2/2015 15:31:15
Oprema na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju i u Centru za humanu molekularnu genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Preparativna centrifuga Beckman-J2-21
Brzina – 20 000 rpm.
Centrifugiranje bioloških uzoraka.
Beckman Coulter, Switzerland
6/15/1984
Nevenka Rajić Bogdanović, 011 3033356, nevenka@bio.bg.ac.rs
0
25
3/3/2015 13:06:45
Automobil Lada Niva 1.7
Proizvođacka cena cca 9000 evra
Terenski radProizvedena u Rusiji12/22/2005
Dr Duško Ćirović
064/8237946
dcirovic@bio.bg.ac.rs
1000-1500 evra
26
3/3/2015 13:10:08Automobil Toyota Hilux
Kubikaža 2500 ccm
Proizvođačka cena cca 28000
Terenski radProizvedena u Japanu6/20/2007
Dr Duško Ćirović
064/8237946
dcirovic@bio.bg.ac.rs
8000-10000 evra
27
3/5/2015 11:38:39Опрема за PCR
1. Mastercycler model 5333 (bez gradienta)
2. Centrifuga sa hladjenjem model 5417R
3. Termostat Plus
4. Biophotometer PLus
5. Centrifuga bez hladjenja model 5424
Основна намена опреме је у популационо генетичким и филогенетским истраживањима. Може се користи за најразличитија истраживања која подразумевају ДНК анализе.
Eppendorf, Nemačka7/1/2010
др Михаило Јелић
др Анђељко Петровић
15000
28
3/6/2015 12:12:03
Kriotom, Leica CM 1850
Rotacioni mikrotom sa temperaturom uzorka do -30°C
Sečenje uzoraka tkiva za anatomska ispitivanja
Leica, Nemačka
1/1/2007
Aparat se nalazi na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka,
Institut za botaniku
Ivana Živković,
011/3244-923
ivanaz@bio.bg.ac.rs
10000
29
3/6/2015 12:14:54
Ciras 2 sa modulom za fluorescenciju
Portabilni aparat za merenje fotosinteze, transpiracije i fluorescencije hlorofila a
Merenje fotosinteze i fluorescencije listova
PP Systems, USA
1/1/2007
Aparat se nalazi na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka,
Institut za botaniku
dr Tamara Rakić,
011/3244-923
tamaraz@bio.bg.ac.rs
40000
30
3/6/2015 12:18:21
Vertikalni laboratorijski zamrzivač, Arctico ULF 390
Vertikalni zamrzivač, Zamrzavanje do -80°C, Zapremina 388 L
Duboko zamrzavanje biljnog materijala (-80C)
Arctico, Danska
1/1/2013
Aparat se nalazi u Laboratoriji za molekularnu biologiju biljaka, Institut za botaniku,
nabavljen preko Projekta 173030
dr Maja Lazarević,
011/3244-923
majat@bio.bg.ac.rs
8000
31
3/6/2015 12:21:09
Homogenizator tkiva, Qiagen, Tissue Lyser II
Homogenizator tkiva, adapter set 2x24, kuglice od nerđajućeg čelika prečnika 5mm (200 komada)
Homogenizacija tkiva za molekularne analize
Qiagen, Nemačka
1/1/2012
Aparat se nalazi u Laboratoriji za molekularnu biologiju biljaka, Institut za botaniku,
nabavljen preko Projekta 173030
dr Maja Lazarević,
011/3244-923
majat@bio.bg.ac.rs
8000
32
3/6/2015 12:37:10
Jedinica za digestiju, Kjeldalterm
Termoblok sa 20 mesta za kivete, Temperatura zagrevanja uzoraka do 380°C
Digestija uzoraka zemljišta i organskog materijala kiselinama do osnovnih elemenata
Gerhardt, Nemačka

1/1/2011
Aparat se nalazi na Katedri za ekologiju i geografiju biljaka,
Institut za botaniku
dr Gordana Tomović,
011/3244-923
gtomovic@bio.bg.ac.rs
6000
33
3/9/2015 12:20:13
LSM 510 Конфокални микроскоп
Ласерски скенирајући конфокални микроскоп са три ласерске јединице: аргонски ласер (457nm, 478nm, 488nm и 514nm) и хелијум-неонски ласери са 543 и 633nm. Тако је омогућена ексцитација флуорохрома (флуоресцентних индикатора) који апсорбују светлост у плавом, зеленом и црвеном делу видљивог спектра. Троканално регистровање емитованог светла је у опсегу од 475 нм преко зеленог и црвеног дела видљивог спектра до IC светла.
Визуелизација узорака обележених флуоресцентним бојама и
прављење конфокалних дво- и тродимензионалних снимака високе резолуције, извођење динамичких мерења, праћење интеракције протеина (FRET) и покретљивости различитих макромолекула (FRAP), као и софтверска анализа добијених снимака.
Carl Zeiss GmbH, Немачка
1/1/2004
др Павле Анђус
011 3036087
panjdus@bio.bg.ac.rs"
364000 (0 posle 5 godina amortizacije)
34
3/9/2015 12:21:23
Систем за електрофизиолошка мерења ("Patch-Clamp" систем)
Систем се састоји од појачавача са повратном спрегом HEKA EPC8, АД/ДА конвертора Heka LIH1600, HEKA MIM4 контролора Eppendorf микроманипулатора. За припрему електрода користе се двостепени вертикални извлакач стаклених капилара PIP5, док се полирање површине обавља помоћу ALA CPM-2 уређаја са пратећим микроскопом.
Електрофизиолошка мерења на биолошким системима
(ћелијске културе животиња, биљака или гљива, органотипске културе, акутни пресеци ткива ...)
Heka GmbH, Немачка
1/1/2008
др Павле Анђус
011 3036087
panjdus@bio.bg.ac.rs
51746 (0 posle 5 godina amortizacije)
35
3/9/2015 12:22:40
Ламинарна комора за стерилан рад
Комора са кружним протком ваздуха који се филтрира и спречава улазак ваздуха из спољашњости у комору и заједно са UV лампом обезбеђује стерилне услове за рад.
Обезбеђује заштиту истраживача уз истовремени рад у стерилним условима за потребе рада са ћелијским културама и припреме узорака за генетичке анализе.
Искра, Словенија
1/1/2005
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
8665 (0 posle 5 godina amortizacije)
36
3/9/2015 12:24:06
Ћелијски инкубатор, NAPCO CO2 5400
Инкубатор капацитета 0.15 м3, унутрашње површине за складиштење 1.84м2. Могућност одржавања температуре у опсегу од 5 до 50 оС, и количине угљен-диоксида од 0 до 20 %.
Одржавање услова за раст ћелија у темперираној и контролисаној атмосфери.
Napco, Француска
1/1/2007
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
10200 (0 posle 5 godina amortizacije)
37
3/9/2015 12:25:03
Уређај за пречишћавање воде, Simplicity (Millipore)
Уређај за ултрафино пречишћавање воде са
протоком од 0.75 л/мин, и уграђеном UV лампом за одстрањивање бактерија.
Произвoди ултра чисту воду која је неопходна за електрофизиолошка мерења, као и у раду са ћелијским културама, и узорцима за генетичке анализе.
Millipore, САД
1/1/2008
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
5358 (0 posle 5 godina amortizacije)
38
3/9/2015 12:26:09
Осмометар, Vapro Vapor pressure osmometer
Одређује осмотски потенцијал раствора (мОсм) на основу притиска паре узорка, у опсегу од 0 до 3200 ммол/кг, уѕ могућност раздвајања од 1 ммол/кг.
Одређивање осмоларности
различитих раствора.
Wescore, САД
1/1/2008
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
4937 (0 posle 5 godina instalacije)
39
3/9/2015 12:26:53
Истраживачки микроскоп, Axiovert 40 CFL
Инвертовани микроскоп са постољем за рад са ћелијским културама. Објективи и пратећи филтери обезбеђују рад у светлом пољу са фазним и диференционо-интереференционим контрастом и посматрање епифлуоресценције
Основна намена је посматрање живих ћелија у судовима за гајење ћелијских култура. Може се користити и за посматрање фиксираних ћелија и ткива на предметним стаклима и плочицама.
Carl Zeiss GmbH, Немачка
1/1/2008
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
20047 (0 posle 5 godina amortizacije)
40
3/9/2015 12:27:46
Монохроматска камера AxioCam ICm1
Микроскопска дигитална камера резолуције 1.4 мегапиксела за снимање у реалном времену са прстенастим адаптером за постављање на конфокални микроскоп и софтвером за снимање и анализу.
Рутинско прегледање и извођење морфолошких студија и мерења на различитим биолошким узорцима који се могу снимати на конфокалном микроскопу.
Carl Zeiss GmbH, Немачка
1/1/2010
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
59050 (0 posle 5 godina amortizacije)
41
3/9/2015 12:29:19
Систем за видео микроскопију са високом временском резолуцијом
1. Инвертовани микроскоп за рад у светлом пољу са фазним контрастом и епифлуоресценцом са објективима високих перформанси за различите намене приликом снимања живих ћелија.
2. Монохроматорски извор епифлуоресценце који служи за илуминацију приликом флуоресцентне фотометрије, флуоресцентног осликавања, скенирања оптичке таласне дужине и фотолизе.
3. Систем за брзу измену раствора.
4. ЕМ – CCD камера за снимање флуоресценце изузетно ниског интензитета, TIRF микроскопију, флуоресценцу појединачних молекула, спектрално осликавање и луминисценцу.
5. Софтвер који је повезан са монохроматором и камером за снимање и анализу промене у концентрацији јона, pH као и производње слободно радикалских врста.
Основна намена система за видео микроскопију високе временске резолуције је извођење динамичких мерења дистрибуције и концентрације различитих јона и слободно радикалских врста у биолошким узорцима као што су ћелијске културе и ткивне биопсије. Овај систем је компатибилан са системима за електрофизиолошка мерења и конфокалну микроскопију.
1. Carl Zeiss Gmbh, Germany (Microscope with antivibrational table);
2. Cairn Research Ltd, UK (Monochromator);
3. ALA scientific, US (High Speed Solution Exchange);
4. Photometrics, US (EM-CCD camera);
5. Molecular Devices, US (Metafluor sofware)
1/1/2013
др Павле Анђус
011 3036087
pandjus@bio.bg.ac.rs
112000 (67200 posle 2 godine amortizacije)
42
3/9/2015 23:20:06
peqSTAR 96 Univerzalni Gradient PCR uredjaj
peqSTAR PCR uredjaj, blok sa 96 mesta, proizvodjac PEQLAB, gradient PCR uredjaj - ima mogucnost variranja temperature u okviru jednog programa u cilju odredjivanja optimalne temperature za PCR program.
Poseduje jedan termoblok za 96x0.2ml tubice.
Gradijent: maksimalno 30°C, u opsegu: 35-105°C.
Cena u trenutku kupovine: 7560 EUR
PCR reakcije u molekularnoj biologiji
PEQLAB, Nemacka1/11/2010
Aneta Sabovljevic
aneta@bio.bg.ac.rs
0648237845
3000 EUR
43
3/11/2015 14:02:20
Spektrofotometar 8453 UV-Vis
Opseg talasnih duzina: 190-1100 nm
Rezolucija: 1 nm
Izvor svetlosti: deuterijumska i tungsten lampa
Snima se ceo spektar i kasnije je moguce ocitati zeljenje vrednosti na bilo kojoj talasnoj duzinu u opsegu aparata (190-1100 nm)
poseduje termoblok za regulaciju temperature (veoma bitno za aktivnost enzima)
Velika brzina snimanja spektara i kinetičkih krivih, visoka tačnost i rezolucija.
Instrument se može koristiti za snimanje spektara u apsorpcionom i transmitacionom modu u intervalu talasnih dužina od 190 do 1100 nm.
Njime se mogu pratiti brze kinetike.
Spektrofotometrijsko odredjivanje kolicine DNK, RNK, ukupnih proteina, biljnih pigmenata (hlorofili, karotenoidi), kinetike enzimskih reakcija, aktivnosti enzima.
Agilent Technologies, USA
1/1/2007
Oprema je od trenutka kada je kupljena smestena na Odeljenju za Fiziologiju biljaka, IBISS.

Cena uredjaja u trenutku nabavke je oko 7000 EUR.
Aneta Sabovljevic
Katedra za Fiziologiju biljaka
0648237845
aneta@bio.bg.ac.rs
5000
44
4/23/2015 15:22:45
Višekanalni snimač temperature OMEGA OMB-CHARTSCAN 1400 sa
- 16-kanalnim termokapl modulom OMB-CSN14-TC-R
- serijskim port kablom OMB-CA-47
- 16 površinskih termokaplova (T-tipa)
- pratećim hardverom – notebook računarom i Omega softverom za korišćenje višekanalnog snimača.
-Multikanano merenje temperature smrzavanja sa osnovnih 16 do 64 kanala.
-Digitalni izlaz uz odgovarajući softver za obradu podataka
-Mogućnost proširivanja na druge module za merenje različitih napona
- Aparatura služi za merenje temperature mržnjenja (SCP) kod insekata i ostalih invertebrata
-Ova merenja se koriste za praćenje otpornosti na niske temperature (cold hardiness) kod životinja
- Može se koristitii za merenje temperatura iznad 0 C, ali uz dodatnu nabavku odgovarajućih termokaplova
OMEGA, USA
http://www.omega.com/pptst/OMB-CHARTSCAN.html
9/29/2007
Za određivanje SCP (tačaka smrzavanja) aparatura se koristi u kombinaciji sa zamrzivačem uz obavezno korišćenje suvog leda radi postizanja niskih temperatura ispod -30 C.

Na zvaničnom sajtu proizvođača (http://www.omega.com/pptst/OMB-CHARTSCAN.html) stoji da se aparat ne proizvodi više i da postoji noviji tip aparata.
Dr. Ljubiša Stanisavljević
Tel. 064 8237975
Ljstanis@bio.bg.ac.rs
do 5000
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form Responses 1