Основе биоинформатике за биолошку лабораторију

Центар за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета као тело Студентског парламента БФ заједно са истраживачком групом проф. др Марка Ђорђевића, Катедра за општу физиологију и биофизику, организује једнодневни курс који обухвата низ предавања и радионица која ће бити реализована 17. маја у периоду од 10 до 19 часова у Библиотеци Института за физиологију и биохемију, а уз помоћ и подршку Биолошког факултета.
Пријављивање је омогућено свим студентима који су положили предмет Основи молекуларне биологије са оценом већом од 8. С обзиром на ограничен простор и број рачунара, број учесника је ограничен на 40.
Рок за пријављивање је 3. мај.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question