แบบประเมินวิชาคอมพิวเตอร์ - PN6
คำชี้แจ้ง โปรดทำเครื่องหมาย (ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความรู้ในเรื่องนี้ก่อนฟังการบรรยาย
ความรู้ในเรื่องนี้หลังฟังการบรรยาย
การเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
การอธิบายเนื้อหาตรงประเด็น
การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
การตอบคำถามของอาจารย์ผู้สอน
การประยุกต์ใช้ในการเรียน
การประยุกต์ใช้ในการเรียน/ชีวิตประจำวัน
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาหรือบทเรียนที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการปฏิบัติงาน *
Your answer
ประสบการณ์สอบวิชาคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ *
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boromarajonani college of nursing nopparat vajira. Report Abuse - Terms of Service