----- KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ (30') -----

Thanks for your interest in BBC's Online English Test. This test is designed to help determine your General English Level andconsists of 40 questions.

You will be given a time limit of 30 minutes to answer as many questions as possible.

(Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài kiểm tra tiếng Anh tại BBC. Bài kiểm tra được thiết kế để giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng Anh tổng quát qua 40 câu hỏi được BBC biên soạn. Bạn sẽ có tối đa 30 phút để trả lời các câu hỏi)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question