MyData Helsinki - Ideoiden kerääminen
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
Lyhyt URL: http://okf.fi/mydata-helsinki-ideathttp://okf.fi/mydata-tarinat
2
Nr.ToimijaTarinaWhat / Action / FeatureWhy / Achievement / Motivation
3
1Asumistuen hakijanaAsumistuen hakijana toivoisin, että näkisin yhdestä paikasta kaupungin eri palveluissa itseeni liittyvät tiedot, jotta saisin koottua tukihakemuksen tekemistä varten vaaditut tiedot helposti.näkisin yhdestä paikasta kaupungin eri palveluissa itseeni liittyvät tiedotsaisin koottua tukihakemuksen tekemistä varten vaaditut tiedot helposti.
4
2Auton hankkijanaAuton hankkijana toivoisin, että näkisin netistä aluepysäköinnin aluerajat ja hinnat, jotta ymmärtäisin pysäköinnin kustannukset ennakkoon.näkisin netistä aluepysäköinnin aluerajat ja hinnatymmärtäisin pysäköinnin kustannukset ennakkoon.
5
3Hammaslääkäriajan hakijanaHammaslääkäriajan hakijana toivoisin, että sama terveysselvityslomake kelpaisi niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella ja voisin tallentaa täytetyn lomakkeen itselleni, jotta minun ei tarvitsisi joka kerta erikseen täyttää sanoja tietoja.sama terveysselvityslomake kelpaisi niin julkisella kuin yksityiselläkin puolella ja voisin tallentaa täytetyn lomakkeen itselleniminun ei tarvitsisi joka kerta erikseen täyttää sanoja tietoja.
6
4Joukkoliikenteen käyttäjänäJoukkoliikenteen käyttäjänä toivoisin, että voisin antaa turvallisesti omia tietojani (esim. GPS. omat matkat ja linjat) HSL:lle, jotta saisin parempaa palvelua, kuten poikkeustiedotteet.voisin antaa turvallisesti omia tietojani (esim. GPS. omat matkat ja linjat) HSL:llesaisin parempaa palvelua, kuten poikkeustiedotteet.
7
5Kahden lapsen isänäKahden lapsen isänä toivoisin, että voisin nähdä yhteenvedon kaupungin tarjoamien palvelujen hinnoista, jotta voisin paremmin ennakoida perheen kuluja.voisin nähdä yhteenvedon kaupungin tarjoamien palvelujen hinnoistavoisin paremmin ennakoida perheen kuluja.
8
6Kaupungin palvelujen kehittäjänäKaupungin palvelujen kehittäjänä toivoisin, että kaupunkilaiset antaisivat käyttööni paikkatietoa mm. kävelyyn, pyöräilyyn ja autoiluun liittyen, jotta voisin suunnitella parempia ratkaisuja.kaupunkilaiset antaisivat käyttööni paikkatietoa mm. kävelyyn, pyöräilyyn ja autoiluun liittyenvoisin suunnitella parempia ratkaisuja.
9
7Kaupungin palveluverkon suunnittelijanaKaupungin palveluverkon suunnittelijana toivoisin, että muuttoa suunnittelevat voisivat tehdä kaupungille "heads-upin" muuttosuunnitelmistaan etukäteen, jotta suunnittelun tukena olisi myös ennakointitietoa, jota voidaan myöhemmin verrata toteutuneisiin muuttoihin.muuttoa suunnittelevat voisivat tehdä kaupungille "heads-upin" muuttosuunnitelmistaan etukäteensuunnittelun tukena olisi myös ennakointitietoa, jota voidaan myöhemmin verrata toteutuneisiin muuttoihin.
10
8Kaupungin tiloja säännöllisesti käyttävänäKaupungin tiloja säännöllisesti käyttävänä toivoisin, että että saisin tilavarausjärjestelmän kautta ennakkoon tiedot mahdollisista tilojen käyttöön liittyvistä muutoksista (remontit, muut varaukset), jotta voisin varautua muutoksiin oman toimintani suunnittelussa.että saisin tilavarausjärjestelmän kautta ennakkoon tiedot mahdollisista tilojen käyttöön liittyvistä muutoksista (remontit, muut varaukset)voisin varautua muutoksiin oman toimintani suunnittelussa.
11
9Kaupunkiin juuri muuttaneenaKaupunkiin juuri muuttaneena toivoisin, että voisin selailla kaupungin eri palveluja ja tutustua niihin yhden "palveluhakemiston" kautta, jotta säästäisin aikaa ja löytäisin helposti itseäni kiinnostavat palvelut.voisin selailla kaupungin eri palveluja ja tutustua niihin yhden "palveluhakemiston" kauttasäästäisin aikaa ja löytäisin helposti itseäni kiinnostavat palvelut.
12
10KaupunkilaisenaKaupunkilaisena toivoisin, että voisin ylläpitää osoitetietojani yhdessä paikassa, mistä ne siirtyisivät automaattisesti eteenpäin, jotta jotta erilaisten kaupungin ja muiden tarjoamien palvelujen käyttöönotto olisi helppoa.voisin ylläpitää osoitetietojani yhdessä paikassa, mistä ne siirtyisivät automaattisesti eteenpäinjotta erilaisten kaupungin ja muiden tarjoamien palvelujen käyttöönotto olisi helppoa.
13
11Kaupunkilaisena Kaupunkilaisena toivoisin, että minulle tarjottaisiin proaktiivisesti kaupungin palveluja omien tarpeitteni mukaisesti, jotta minun ei tarvitsisi erikseen muistaa hakea palveluja, joihin olen oikeutettu.minulle tarjottaisiin proaktiivisesti kaupungin palveluja omien tarpeitteni mukaisestiminun ei tarvitsisi erikseen muistaa hakea palveluja, joihin olen oikeutettu.
14
12Kirjaston käyttäjänäKirjaston käyttäjänä toivoisin, että kirjastolla olisi sovellus, jolla voisi osallistua esim. lukuhaasteeseen, nähdä oman lainaushistorian ja tagata kirjoja esim. "luettu", "suosittelen", "jäi kesken", jotta voisin vuorovaikuttaa muiden lukijoiden kanssa ja innostua uusista kirjoista.kirjastolla olisi sovellus, jolla voisi osallistua esim. lukuhaasteeseen, nähdä oman lainaushistorian ja tagata kirjoja esim. "luettu", "suosittelen", "jäi kesken"voisin vuorovaikuttaa muiden lukijoiden kanssa ja innostua uusista kirjoista.
15
13Kirjaston käyttäjänäKirjaston käyttäjänä toivoisin, että voisin helposti siirtää kirjastosta lainaamieni kirjojen tiedot omaan GoodReads -palveluun, jossa ylläpidän omaa lukulistaani., jotta jotta lukulistani pysyisi ajan tasallavoisin helposti siirtää kirjastosta lainaamieni kirjojen tiedot omaan GoodReads -palveluun, jossa ylläpidän omaa lukulistaani.jotta lukulistani pysyisi ajan tasalla
16
14Kirjaston käyttäjänäKirjaston käyttäjänä toivoisin, että voisin nähdä aikajanalla oman lukuaktiivisuuteni esimerkiksi aihepiirien mukaisesti, jotta ymmärtäisin, milloin olen käyttänyt aikaa jonkun asian tutkimiseen.voisin nähdä aikajanalla oman lukuaktiivisuuteni esimerkiksi aihepiirien mukaisestiymmärtäisin, milloin olen käyttänyt aikaa jonkun asian tutkimiseen.
17
15Kolmen lapsen äitinäKolmen lapsen äitinä toivoisin, että saisin automaattisesti esitäytetyn päiväkotipaikkahakemuksen heti allekirjoitettuani vuokrasopimuksen kaupungin asuntoihin, jotta oma muuttaminen olisi helpompaa.saisin automaattisesti esitäytetyn päiväkotipaikkahakemuksen heti allekirjoitettuani vuokrasopimuksen kaupungin asuntoihinoma muuttaminen olisi helpompaa.
18
16Korkeasta kolesterolista kärsivänäKorkeasta kolesterolista kärsivänä toivoisin, että saisin teveyskeskuksessa otetut labratulokset automaattisesti digitaaliseen terveyspäiväkirjaani, jotta voisin keskustella niistä ravintoterapeuttini kanssa, jolla on näkymä samaan terveyspäiväkirjasovellukseen.saisin teveyskeskuksessa otetut labratulokset automaattisesti digitaaliseen terveyspäiväkirjaanivoisin keskustella niistä ravintoterapeuttini kanssa, jolla on näkymä samaan terveyspäiväkirjasovellukseen.
19
17Kulttuurin ystävänäKulttuurin ystävänä toivoisin, että museokortilla olisi oma sovellus, jotta saisin käyntihistoriani pohjalta tehtyjä hyviä suosituksia esim. kaupunginmuseon näyttelyistä kaupunginorkesterin konserteista jne. sekä voisin hoitaa varausten tekemisen ja lippujen ostamisen yhdestä paikasta.museokortilla olisi oma sovellussaisin käyntihistoriani pohjalta tehtyjä hyviä suosituksia esim. kaupunginmuseon näyttelyistä kaupunginorkesterin konserteista jne. sekä voisin hoitaa varausten tekemisen ja lippujen ostamisen yhdestä paikasta.
20
18KuntalaisenaKuntalaisena toivoisin, että saisin paremmin tietoa vapaaehtoistapahtumista, joihin vapaaehtoisryhmäni voisi osallistua, jotta meiltä ei menisi mielenkiintoisia tapahtumia sivu suunsaisin paremmin tietoa vapaaehtoistapahtumista, joihin vapaaehtoisryhmäni voisi osallistuameiltä ei menisi mielenkiintoisia tapahtumia sivu suun
21
19Kuntoilevana stadilaisenaKuntoilevana stadilaisena toivoisin, että kaupungin tarjoamien liikuntapalvelujen, kuten ryhmäliikunnan vuorolistojen tiedot saisi kalenterisyötteenä, jotta voisin helposti laittaa haluamani liikuntatunnit näkymään omaan kalenteriini, joka myös pysyisi ajantasalla, jos tulee aikataulumuutoksia.kaupungin tarjoamien liikuntapalvelujen, kuten ryhmäliikunnan vuorolistojen tiedot saisi kalenterisyötteenävoisin helposti laittaa haluamani liikuntatunnit näkymään omaan kalenteriini, joka myös pysyisi ajantasalla, jos tulee aikataulumuutoksia.
22
20Kuntokuurin hiljattain aloittaneenaKuntokuurin hiljattain aloittaneena toivoisin, että saisin kaupungin liikuntapalveluista kuten uimahallikäynneistä helposti oman käyttödatani (liikuntakortti) ulos, jotta voisin välittää sen liikuntavalmentajalleni.saisin kaupungin liikuntapalveluista kuten uimahallikäynneistä helposti oman käyttödatani (liikuntakortti) ulosvoisin välittää sen liikuntavalmentajalleni.
23
21KuraattorinaKuraattorina toivoisin, että näkisin WILMAsta tapaamani oppilaan tiedot, jotta voisin paremmin ymmärtää hänen tilannettaan ja auttaa.näkisin WILMAsta tapaamani oppilaan tiedotvoisin paremmin ymmärtää hänen tilannettaan ja auttaa.
24
22Lapsen hankintaa suunnittelevanaLapsen hankintaa suunnittelevana toivoisin, että voisin ilmoittautua alueeni päivähoitojonoon jo ennen lapsen syntymää ja samalla viestittää muutenkin kaupungin suuntaan lapsenhankinta-aikomuksesta, jotta saisin päivähoitopaikan helposti ja kaupunki osaisi resursoida alueeni päivähoitopaikkoja oikein.voisin ilmoittautua alueeni päivähoitojonoon jo ennen lapsen syntymää ja samalla viestittää muutenkin kaupungin suuntaan lapsenhankinta-aikomuksestasaisin päivähoitopaikan helposti ja kaupunki osaisi resursoida alueeni päivähoitopaikkoja oikein.
25
23LukutoukkanaLukutoukkana toivoisin, että että mennessäni kirjastoon tai kirjojen verkkokauppaan (esim. Elisa Kirja) nämä "tietäisivät" toisistaan, jotta minulle osattaisiin suositella oikeita kirjoja, eikä esimerkiksi sellaisia, jotka olen jo lukenut tai hankkinut toisaalta.että mennessäni kirjastoon tai kirjojen verkkokauppaan (esim. Elisa Kirja) nämä "tietäisivät" toisistaanminulle osattaisiin suositella oikeita kirjoja, eikä esimerkiksi sellaisia, jotka olen jo lukenut tai hankkinut toisaalta.
26
24Muuttoa suunnittelevanaMuuttoa suunnittelevana toivoisin, että voisin tarkastella millaisia itseäni kiinnostavia harrastuspaikkoja ja mahdollisuuksia eri alueilta löytyy, jotta voisin huomioida tämän uuden asunnon valinnassa.voisin tarkastella millaisia itseäni kiinnostavia harrastuspaikkoja ja mahdollisuuksia eri alueilta löytyyvoisin huomioida tämän uuden asunnon valinnassa.
27
25Neuvola-kävijänäNeuvola-kävijänä toivoisin, että saisin kännykkääni ajanvarausehdotukset, jotka voisin hyväksyä tekstiviestillä tai halutessani siirtää niitä, jotta välttäisin turhat peruuntumiset ja ylimääräiset maksut käyttämättömistä ajoista.saisin kännykkääni ajanvarausehdotukset, jotka voisin hyväksyä tekstiviestillä tai halutessani siirtää niitävälttäisin turhat peruuntumiset ja ylimääräiset maksut käyttämättömistä ajoista.
28
26RakentajanaRakentajana toivoisin, että olisi yksi palvelu, jossa kaikki tarvittavat ja haetut luvat sekä niiden käsittelyprosessi olisi visualisoituna, jotta rakentamiseen liittyvä lupaprosessi olisi selkeä ja yksinkertainen.olisi yksi palvelu, jossa kaikki tarvittavat ja haetut luvat sekä niiden käsittelyprosessi olisi visualisoitunarakentamiseen liittyvä lupaprosessi olisi selkeä ja yksinkertainen.
29
27Reittiopas -sovelluksen käyttäjänäReittiopas -sovelluksen käyttäjänä toivoisin, että sovellus osaisi kalenteritioetojeni, aikaisempien matkojen (esim. HSL matkakortin käyttöhistoria) ja sijaintini perusteella "arvata" seuraavat matkani ja esittää reittiehdotukset automaattisesti, sekä muistuttaa minua lähtemään ajoissa, jotta sovelluksen käyttö olisi vaivatonta kiireessä ja myöhästelisin vähemmän.sovellus osaisi kalenteritioetojeni, aikaisempien matkojen (esim. HSL matkakortin käyttöhistoria) ja sijaintini perusteella "arvata" seuraavat matkani ja esittää reittiehdotukset automaattisesti, sekä muistuttaa minua lähtemään ajoissasovelluksen käyttö olisi vaivatonta kiireessä ja myöhästelisin vähemmän.
30
28Sähköpostitulvasta kärsivänä kaupunkilaisenaSähköpostitulvasta kärsivänä kaupunkilaisena toivoisin, että voisin tehdä viestiasetusten (esim. suoramarkkinointikieltojen) säätämisen yhdestä paikasta kerralla kaikkiin kaupungin palveluihin ja järjestelmiin, jotta en saisi ylimääräisiä viestejä.voisin tehdä viestiasetusten (esim. suoramarkkinointikieltojen) säätämisen yhdestä paikasta kerralla kaikkiin kaupungin palveluihin ja järjestelmiinen saisi ylimääräisiä viestejä.
31
29Sosiaaliviraston asiakaspalvelijanaSosiaaliviraston asiakaspalvelijana toivoisin, että minulla olisi näkymä asiakkaan osoitehistoriaan (mahdollisesti visualisoituna), jotta ymmärtäisin paremmin asiakkaan taustoja (esim. onko muuttamut paljon) ja voisin siten auttaa paremmin.minulla olisi näkymä asiakkaan osoitehistoriaan (mahdollisesti visualisoituna)ymmärtäisin paremmin asiakkaan taustoja (esim. onko muuttamut paljon) ja voisin siten auttaa paremmin.
32
30TapahtumajärjestäjänäTapahtumajärjestäjänä toivoisin, että voisin varata kaupungin eri tiloja keskitetystä palvelusta, jotta minun ei tarvitsisi opetella tekemään asioita eri tavalla eri paikoissa (vrt. kirjastojen tilat, koulujen tilat, jne.).voisin varata kaupungin eri tiloja keskitetystä palvelustaminun ei tarvitsisi opetella tekemään asioita eri tavalla eri paikoissa (vrt. kirjastojen tilat, koulujen tilat, jne.).
33
31Terveystarkastukseen menijänäTerveystarkastukseen menijänä toivoisin, että rokoitustietoni olisivat digitaalisina sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon käytettävissä, jotta en joutuisi huolehtimaan pahvisen rokotuskortin säilyttämisestä.rokoitustietoni olisivat digitaalisina sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon käytettävissäen joutuisi huolehtimaan pahvisen rokotuskortin säilyttämisestä.
34
32Työkseni paljon lukevana (tutkija)Työkseni paljon lukevana (tutkija) toivoisin, että voisin helposti ylläpitää ja selata lukuhistoriaani ja omia muistiinpanojani eri kirjoista yhdessä paikassa, jotta voin jälkeenpäin tehdä hakuja ja palata muistiinpanoihini, kun kirjoitan itse synteesiä lukemastani.voisin helposti ylläpitää ja selata lukuhistoriaani ja omia muistiinpanojani eri kirjoista yhdessä paikassavoin jälkeenpäin tehdä hakuja ja palata muistiinpanoihini, kun kirjoitan itse synteesiä lukemastani.
35
33Työttömänä työnhakijanaTyöttömänä työnhakijana toivoisin, että oman osaamisen voisi esittää muodossa, joka tukisi työnhakuani, jotta siitä olisi minulle myös työnhaussa hyötyäoman osaamisen voisi esittää muodossa, joka tukisi työnhakuanisiitä olisi minulle myös työnhaussa hyötyä
36
34Vakavan sairauden kokeneenaVakavan sairauden kokeneena toivoisin, että minulla olisi oikeus unohtaa, jotta sairauden muisto ei nousisi aina esille, kun katson terveystietojani.minulla olisi oikeus unohtaasairauden muisto ei nousisi aina esille, kun katson terveystietojani.
37
35Vanhan talon omistajanaVanhan talon omistajana toivoisin, että omistamaani kiinteistöä koskevat kaupungin hallussa olevat digitaaliset aineistot ja piirustukset olisivat käytettävissäni, jotta remonttien suunnittelu ja toteutus olisi vaivattomampaa.omistamaani kiinteistöä koskevat kaupungin hallussa olevat digitaaliset aineistot ja piirustukset olisivat käytettävissäniremonttien suunnittelu ja toteutus olisi vaivattomampaa.
38
36Vanhempainvapaan lopettamista suunnittelevana
Vanhempainvapaan lopettamista suunnittelevana
toivoisin, että voisin ilmoittaa lapsilleni asuinpaikan nojalla osoitetun päivähoitopaikan "hoitopaikkojen vaihtopiiriin", jotta saisin lapsilleni sellaisen hoitopaikan, joka on logistisesti minulle helpommassa paikassa työmatkani varrella.
voisin ilmoittaa lapsilleni asuinpaikan nojalla osoitetun päivähoitopaikan "hoitopaikkojen vaihtopiiriin"saisin lapsilleni sellaisen hoitopaikan, joka on logistisesti minulle helpommassa paikassa työmatkani varrella.
39
37VanhempanaVanhempana toivoisin, että neuvola-aikana kertynyt terveystieto siirtyisi kouluterveyden puolelle, jotta lapseni saisi hoitohistoriaansa perustuvaa hoitoa.neuvola-aikana kertynyt terveystieto siirtyisi kouluterveyden puolellelapseni saisi hoitohistoriaansa perustuvaa hoitoa.
40
38VanhempanaVanhempana toivoisin, että koulu-ilmoittautuminen ja matkakorttioikeus tulisi automaattisesti, jotta minun ei tarvitsisi muistaa tehdä ilmoittautumisia ja hakemuksia.koulu-ilmoittautuminen ja matkakorttioikeus tulisi automaattisestiminun ei tarvitsisi muistaa tehdä ilmoittautumisia ja hakemuksia.
41
39Vuotuisen tapahtuman järjestäjänäVuotuisen tapahtuman järjestäjänä toivoisin, että aikaisemmin antamiani tietoja ei tarvitsisi joka vuosi täyttää uudelleen, vaan ne löytyisivät defaulttina, jotta voisin muuttaa vain relevantit tiedot eikä minun tarvitsisi nakutella perustietoja uudelleen.aikaisemmin antamiani tietoja ei tarvitsisi joka vuosi täyttää uudelleen, vaan ne löytyisivät defaulttinavoisin muuttaa vain relevantit tiedot eikä minun tarvitsisi nakutella perustietoja uudelleen.
42
40Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjänäYksityisen ja julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjänä toivoisin, että tietojani voisi siirtää/antaa käyttöön helposti toiselle toimijalle ja sairaankuljetukseen (Kela, Verottaja), jotta asiointini toisten toimijoiden kanssa helpottuisi.tietojani voisi siirtää/antaa käyttöön helposti toiselle toimijalle ja sairaankuljetukseen (Kela, Verottaja)asiointini toisten toimijoiden kanssa helpottuisi.
43
41YLE Areenan käyttäjänäYLE Areenan käyttäjänä toivoisin, että että Areena osaisi suositella minulle sisältöjä sen perusteella, millaisia kirjoja olen pitkän lukijahistoriani aikana lainannut kirjastosta, jotta löytäisin helpommin laajasta valikoimasta esimerkiksi minua kiinnostavat elokuvat ja dokumentit.että Areena osaisi suositella minulle sisältöjä sen perusteella, millaisia kirjoja olen pitkän lukijahistoriani aikana lainannut kirjastostalöytäisin helpommin laajasta valikoimasta esimerkiksi minua kiinnostavat elokuvat ja dokumentit.
44
42YritysneuvojanaYritysneuvojana toivoisin, että näkisin kootusti kaikki yhteen yritykseen liittyvät sähköisen asioinnin tiedot, jotta voisin palvella kokonaisvaltaisemmin ja vähentää yritykselle koituvaa kuormaa.näkisin kootusti kaikki yhteen yritykseen liittyvät sähköisen asioinnin tiedotvoisin palvella kokonaisvaltaisemmin ja vähentää yritykselle koituvaa kuormaa.
Loading...
Main menu