כליל שאלון אקלים סוף שנה שכבת ד
אנו מעוניינים לבדוק את האווירה בבית הספר. לפיכך יצרנו שאלון שמטרתו לבדוק באיזו מידה את / ה חש חשה ומוגן/ת בבית הספר, ומה גורם לך להרגיש כך. המידע שיתקבל מהשאלון יעזור לבית הספר לתכנן פעילויות לשיפור האקלים בכיתה ובבית הספר.
כיתה *
סמנו בכל היגד את התשובה הנכונה ביותר לדעתך. *
כלל לא
במידה מעטה
במידה בינונית
במידה רבה מאוד
בכיתה יש לי הרבה חברים
אני מרגיש שלמורים שלי אכפת מה קורה ליי
אני מרגיש שייך לכיתה שלי
אצלנו המורים מתעניינים בתלמידים באופן אישיי
למורים חשוב שהתלמידים יהיו אכפתיים לתלמידים אחרים.
בבית הספר שלנו התלמידים מתייחסים זה לזה בכבוד.
בבית הספר מתייחסים המורים אל התלמידים בכבוד ובהגינות
המורים פועלים לפי חוקי התקנון.
נעים לי להגיע בכל יום לבית הספר.
יש אצלנו מורים שמביישים תלמידים.
הרבה פעמים תלמידים מהכיתה צוחקים עלי.
המורים נותנים לי הרגשה שאני "שווה".
אני מרגיש בטוח בבית הספר.
נא להתייחס לחודש האחרון בלבד
אף פעם
פעם או פעמיים
יותר מ-3 פעמים
תלמיד/ה איים/ה שיפגע/תפגע בך או ירביץ/תרביץ לך.
תלמיד/ה אחר/ת קילל/ה אותך.
קבוצת תלמידים בבית הספר איימו עליך
תלמיד/ה השתמש/ה באבן או בחפץ אחר כדי לפגוע בך.
Submit
This form was created inside of בית ספר אשלים. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms