แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซด์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.โปรดระบุเพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม * *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. Report Abuse