แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
  ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
  Please enter one response per row
  ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
  ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question