SOSYO - DEMOGRAFİK VERİ FORMU
Sayın Meslektaşım,

Sizler tarafından da bilindiği üzere, daha önceki düzenlemelerde hemşirelik hizmetlerini yönetimi “Başhemşire” tarafından yürütülürken, 2011 yılında 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu yönetim hizmetleri “Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ”ne verilmiştir (Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu MADDE 30 (4): Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur.)
Yaklaşık 4.5 yıl önce gerçekleştirilen hemşirelik hizmetlerinin yönetimine ilişkin bu değişimin, hasta, hemşire ve kurumsal çıktılara olan etkisinin değerlendirilmesi de bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır.

Aşağıda, Kamu Hastane Birlikleri Hastanelerinde çalışan hemşirelerin, 8/3/2010 tarihinde yayımlanan ve 19/4/2011 tarihinde yeniden düzenlenen, hemşirelik yönetmeliğinde yer alan “Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu” ile görevlendirilen “Baş Hemşire”’nin görev yetki ve sorumlulukları yer almaktadır. Lütfen her bir maddeyi kurumunuzda hemşirelik hizmetlerinin yönetimi açısından değerlendiriniz. Bu alanda hizmet veren bir profesyonel olarak sizin tarafınızdan yapılacak olan bu değerlendirme meslek açısından çok önemlidir. Bu nedenle aşağıda yer alan soru formuna ilişkin görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı rica eder,

Saygılar sunarız.


Yukarıdaki açıklamayı okudum. Bu ankette yer alan soruları cevaplayarak çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. *
Cinsiyetiniz *
Yaşınız *
Your answer
Öğrenim düzeyiniz *
Meslekte çalışma süreniz *
Şu an çalışmakta olduğunuz kurumdaki çalışma süreniz *
Çalıştığınız pozisyon *
Çalışma şekliniz *
Haftalık çalışma saatiniz dışında fazla mesai yapıyor musunuz? *
Sağlık bakım hizmetleri müdürünüzün;
Cinsiyeti; *
Mesleği; *
Öğrenim düzeyi; *
Meslekte çalışma süresi; *
Bakım hizmetleri müdürü olarak hastanenizdeki çalışma süresi; *
Genel olarak bakım hizmetleri müdürünüzün çalışmasını nasıl değerlendirirsiniz? Lütfen işaretleyiniz. *
Çok Kötü
Mükemmel
HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN HEMŞİRE GÖRÜŞLERİ SORU FORMU
Bu formda bakım hizmetleri müdürleri tarafından yürütülmesi gereken bazı yönetimsel aktivitelerle ilişkili ifadeler verilmiştir. Lütfen mevcut bakım hizmetleri müdürünüzün, bu ifadelerde belirtilen yönetimsel aktiviteleri ne derece gerçekleştirdiğini düşünerek, her yönetsel aktivite için, 1’den 5’e kadar puan veriniz.
1. Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
2. Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
3. Hemşirelik hizmetlerinin değerlendirilmesi yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
4. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
5. Hemşirelik hizmetlerinin kayıt altına alınmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
6. Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
7. Hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumunu yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
8. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır *
Çok Kötü
Mükemmel
9. Meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
10. Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir *
Çok Kötü
Mükemmel
11. Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personelin göreve uyumunu yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
12. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler *
Çok Kötü
Mükemmel
13. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin geliştirilmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
14. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin düzenli olarak kullanılmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
15. Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini yapar ve onaylar *
Çok Kötü
Mükemmel
16. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimin planlanmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
17. Göreve yeni başlayan hemşireler için planlanan eğitimin uygulanmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
18. Göreve yeni başlayan hemşireler için uygulanan eğitimin değerlendirmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
19. Görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
20. Görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
21. Görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
22. Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturu *
Çok Kötü
Mükemmel
23. Öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
24. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler *
Çok Kötü
Mükemmel
25. Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur *
Çok Kötü
Mükemmel
26. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır *
Çok Kötü
Mükemmel
27. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
28. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarının uygulanmasını yapar. *
Çok Kötü
Mükemmel
29. Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
30. Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
31. Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil duruma yönelik protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini yapar *
Çok Kötü
Mükemmel
32. Olağanüstü durumlar ve afet durumlarında uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar. *
Çok Kötü
Mükemmel
33. Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır. *
Çok Kötü
Mükemmel
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ArtArda Reklam Ajansı. Report Abuse - Terms of Service