ข้อสอบกลางภาค รหัสวิชา ง 21241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
13.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลทั้งหมด
1 point
1.ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำรอง *
1 point
เลขที่ *
ห้อง *
14.การเชื่อมต่อเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเชื่อมต่อที่ใด
1 point
7. ข้อใดสรุปสิ่งที่จะได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ถูกวิธีได้ถูกต้อง
1 point
9.ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
1 point
5.การแบ่งปันข่าวสารตามความว่ามีผู้ป่วยหนักต้องการเลือดกรุ๊ป B ซึ่งหายากผ่าน http://twitter.com ส่งต่อกันไป เพื่อขอรับบริจาคเลือดจากผู้มีเลือดกรุ๊ปนี้แสดงถึงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใด
1 point
18.อุปกรณ์ในข้อใดนำเข้าข้อมูลในลักษณะของรูปภาพ
1 point
4.การฝากข้อความและภาพบนเว็บไซต์ www.facabook.com เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อน เป็นบทบาทของคอมพิวเตอร์ใดด้านใด
1 point
ชื่อ-สกุล *
Your answer
17.อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
1 point
3.เครื่องพิมพ์ชนิดใดเหมาะสำหรับพิมพ์เอกสารสำคัญของหน่วยงานมากที่สุด
1 point
19.อุปกรณ์ใดที่สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลคือข้อใด
1 point
11.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ ตรงตามข้อใด
1 point
10.อุปกรณ์ข้อใดรับเข้าข้อมูลด้วยการกดทั้งหมด
1 point
8.ถ้าต้องการแก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องทำอย่างไร
1 point
20.ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูลคือข้อใด
1 point
15.สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
1 point
16.อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูล
1 point
2. การชมภาพยนต์จากแผ่นซีดีต้องใช้อุปกรณ์ข้อใดเป็นสำคัญ
1 point
12.คีย์บอร์ด ทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร
1 point
6. การฟังเพลงออนไลน์เป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service