แบบทดสอบหน่วยที่ 1 หน่วยรับข้อมูล
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (10 ข้อ 10 คะแนน) จัดทำโดย นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์ ครูผู้สอน
10.ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูลคือข้อใด *
1 point
2.คีย์บอร์ด ทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร *
1 point
กรอกชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
3.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลทั้งหมด *
1 point
9.อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์ *
1 point
ห้อง *
4.การเชื่อมต่อเมาส์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเชื่อมต่อที่ใด *
1 point
5.สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด *
1 point
8.อุปกรณ์ใดที่สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลคือข้อใด *
1 point
1.หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ ตรงตามข้อใด *
1 point
6.อุปกรณ์ในข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูล *
1 point
7.อุปกรณ์ในข้อใดนำเข้าข้อมูลในลักษณะของภาพ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service